Zajęcia dla przedszkolaków

W dniu dzisiejszym naszą uczelnię odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie – grupa 5-6 oraz 6-latków, razem 43 dzieci. Wzięły udział w trzech rodzajach zajęć.  Zaczęło się od zajęć w Dziale Regionaliów Biblioteki Uczelnianej. Dzieci zapoznały się z publikacją dla nich przeznaczoną pt. ”Poli i Stasia wędrówki po Głogowie”. Zobaczyły również, że książka, do której same narysowały ilustracje – „100 Polaków na 100-lecie odzyskania niepodległości” – jest w naszej bibliotece i można ją wypożyczyć. Drugi rodzaj zajęć to zajęcia przeprowadzone w laboratorium chemicznym przez p. Marię Urbanowicz (dzieci zapoznają się w tym roku szkolnym z postacią  Marii Curii-Skłodowskiej). Trzecia atrakcja to spotkanie z robotami Lego Mindstorms  oraz obrabiarką CNC  do wypalania w drewnie – zajęcia poprowadził p. Karol Kolano. Dzieci były zachwycone i zapowiedziały, że niedługo do nas wrócą.

Zapraszamy do galerii.

TROCHĘ KULTURY! Językowej…

Taki tytuł nosi nowa wystawa w naszej Galerii „Wejście”, która mieści się, jak sama nazwa głosi, w holu głównym PWSZ. Tworzą ją prace studentów pedagogiki I roku licencjatu (studia stacjonarne i niestacjonarne). Plakaty te powstały jako element projektu stanowiącego pracę zaliczeniową na zajęciach z kultury języka u dr Izabeli Rutkowskiej. Zadaniem studentów było przygotować pracę – graficzną bądź multimedialną – na temat szeroko pojętej kultury językowej i kultury komunikacji, odwołując się jednocześnie do treści analizowanych podczas wykładów. Jak widać, studenci potraktowali temat naprawdę wielowymiarowo. Znajdujemy plakaty mówiące o etyce językowej, której dotyczy choćby problem mowy nienawiści i hejtu w cyberprzestrzeni, a także o problemie uzależnienia od Internetu, o szkodliwym wpływie wulgaryzmów, o braku szacunku podczas rozmowy, a nawet o korzeniach naszej polszczyzny. Zapraszamy! Studenci pedagogiki wykazali się nie tylko wielką mądrością i wrażliwością na kulturę językową, ale i talentem graficznym.

Pedagogika dzieciom – przedświątecznie

W piątek odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Pedagogika w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizowane przez panią mgr Aleksandrę Matusiak-Kujawską ze studentami pedagogiki specjalność opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową. Studentki II roku odwiedziły Rodzinny Dom Dziecka, gdzie realizowały zajęcia o tematyce Świąt Wielkanocnych. Razem z wychowankami w ciekawy sposób nawiązały do tradycji w polskich domach. Nie zabrakło wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych, tematycznych zagadek, wyklejania barwnych jajek, zajączków i kurczaczków. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane jajkami-niespodziankami ufundowanymi przez PWSZ.