Będzie muzycznie, lirycznie i z humorem!

Znana z niesamowitej energii i zaangażowania w życie uczelni – mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska serdecznie zaprasza na spektakl Literackiego Kabaretu HALLO, który współtworzy. Będzie to niesamowita okazja by poznać artystyczną pasję naszego wykładowcy. Spektakl odbędzie się 29 maja 2019 roku o godzinie 18:00 w HYDRO(ZA)GADCE w Zielonej Górze przy ul. Festiwalowej 3. Więcej informacji na plakacie. Zachęcamy! —>

Pedagogika z rewizytą w UTW

W miniony czwartek w odpowiedzi na zaproszenie  Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku studentki II roku pedagogiki (specjalność opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową) wraz z opiekunem mgr Aleksandrą Matusiak-Kujawską zakończyły cykl spotkań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tym razem bezpośredni kontakt z dojrzałymi wiekiem studentami z GUTW pokazał jak wygląda aktywna – jasna  strona życia seniora. Przygotowany przez nasze studentki program muzyczno-integracyjny zyskał po raz kolejny uznanie w oczach uczestników. W trakcie trwania semestru letniego studentki pedagogiki odwiedziły zgodnie ze studiowaną specjalnością  następujące  placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki i Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, Uniwersytet III Wieku, Wiejski Klub Seniora  w Rzeczycy oraz Turnus Rehabilitacyjny u Cichych Pracowników Krzyża.  Zdobywając kolejne doświadczenia w każdej z odwiedzanych placówek, a także niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną  studentki coraz mocniej osadzały  się w temacie studiowanej specjalności, dostrzegając całe spektrum możliwości zawodowych w przyszłości . Celem tych kontaktów było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia aktywności zawodowej po ukończonym cyklu kształcenia na PWSZ w Głogowie.

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO

wraz ze studentami pedagogiki ogłaszają zbiórkę dla Domu Samotnej Matki w Głogowie. Studenci zbierają artykuły chemiczne oraz pieniążki, które zostaną przeznaczone na zakup zamrażarki do placówki. Karton oraz puszka wystawione są w Bibliotece PWSZ. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

ZHP z wizytą u studentów

We wtorek, 14 maja naszą uczelnię odwiedzili przedstawiciele Hufca ZHP w Głogowie. Panie Karolina Ratajczak i Marzena Kucharska spotkały się ze studentami I i II roku pedagogiki  i przeprowadziły ciekawe zajęcia na temat współpracy i komunikacji w grupie, pokazując w jaki sposób pracują z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ZHP. Przy okazji zachęciły studentów do współpracy podczas obozów harcerskich oraz w wolontariacie.

Warsztaty dla uczniów I LO

W poniedziałek, 13 maja studenci III roku pedagogiki pod opieką mgr Grażyny Stawińskiej i koordynatora z ramienia MOPS pani Anny Mazurkiewicz przeprowadzili kolejne warsztaty, których celem jest przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym wśród młodzieży. Tym razem zajęcia odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie a uczestniczyli w nich uczniowie I LO.

Promocja Policji

13 maja 2019 roku przedstawiciele głogowskiej Policji spotkali się z naszymi studentami. Celem tego spotkania była przede wszystkim popularyzacja zawodu policjanta. Studenci dowiedzieli się o możliwości podjęcia pracy w Policji, poznali wymagania, jakie należy spełnić a także wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego.  Bezpośrednie spotkania z młodzieżą są najlepszym sposobem na to, aby takie informacje przekazać. Spotkanie poprowadzili: Komendant Powiatowy Policji w Głogowie podinsp. Mariusz Bużdygan,  Oficer prasowy  podinsp. Krzysztof Kaleta, komisarz Grzegorz Niewiada oraz przedstawiciele Zespołu Kadr i Szkolenia: panie Aneta Karbowa oraz Iwona Szczepaniak.

Zdjęcia w Galerii.