Pedagogika dzieciom

W miniony czwartek studentki II roku pedagogiki  (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) z okazji Dnia Dziecka zorganizowały  dla dzieci z oddziału żłobkowego z Przedszkola nr 20 w Głogowie zajęcia muzyczno-ruchowe na powietrzu pod okiem wykładowcy mgr Aleksandry Matusiak-Kujawskiej. Maluchy uczestniczyły w zabawach i tańcach na terenie swojej placówki. W piątek natomiast, w przeddzień Dnia Dziecka, studenci I roku pedagogiki zorganizowali imprezę plenerową na terenie boiska PWSZ dla dzieci z Przedszkola nr 20 w Głogowie. Atrakcji było sporo: konkurencje sportowe, malowanie twarzy, salon fryzjersko-kosmetyczny, stanowiska plastyczne, słodki poczęstunek w postaci ciast upieczonych specjalnie na tę okazję przez studentki pedagogiki. Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki ufundowane przez Uczelnię i przez studentów. Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka należy od lat do stałych punktów, realizowanych w ramach integracji studentów pedagogiki PWSZ ze środowiskiem. Jest to również sprawdzian nabywania przez nich praktycznych umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej.

Zapraszamy do Galerii.

Nowe media z nowym logo

Studenci nowych mediów brali udział w konkursie na Facebook na logo kierunku. Drogą głosowania wyłoniono zwycięski projekt. Pierwsze miejsce zajęła studentka II roku nowych mediów. Pani Oli wczoraj gratulowała pani dyrektor Instytutu Humanistycznego. Dołączamy się do gratulacji!

 

Drodzy Studenci! Szanowni Państwo!

Z radością informuję, że Pani Rektor PWSZ w Głogowie wyraziła zgodę, żeby w spotkaniach PRACOWNI TERAPII FILOZOFICZNEJ (PTF) uczestniczyły, oprócz studentów naszej uczelni, osoby które ukończyły studia w PWSZ oraz wszyscy zainteresowani. Od października 2019 roku zapraszam do udziału w spotkaniach PTF.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie.

Komunikatywnie w świetlicy

27 maja, studentki II roku pedagogiki II stopnia o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej uczestniczyły w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. Nasi żacy mieli za zadanie przeprowadzić z najmłodszymi uczniami gry i zabawy, aby przetestować swoje umiejętności komunikacyjne. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z przyszłymi nauczycielkami, a całe wydarzenie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Udział w zajęciach okazał się cennym doświadczeniem komunikacyjnym dla naszych studentek. Zdjęcia.

Dni Profilaktyki w szkołach

Studenci pedagogiki, znani ze swojej aktywnej postawy oraz chęci niesienia pomocy, działają na rzecz środowiska lokalnego, włączają się w akcje organizowane przez szkoły oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tym razem, jak co roku, studentki II i III roku studiów stacjonarnych uczestniczyły w Dniach Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Jaczowie oraz Jerzmanowej, które odbyły się 17.05.19r. oraz 27.05.19r. Była to wyśmienita okazja do zapoznania z działalnością placówek oraz zabaw z dziećmi.

Studenci pedagogiki w MCWR

27 maja, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej uczestniczyli w zajęciach świetlicowych w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Nasi żacy przeprowadzali z dziećmi doświadczenia, gry i zabawy, aby przetestować swoje umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy bardzo chętnie współpracowali z przyszłymi terapeutami, a całe wydarzenie przebiegało w przyjaznej oraz inspirującej atmosferze. Udział w zajęciach okazał się cennym doświadczeniem komunikacyjnym dla naszych studentów.