Pedagogika ze świątecznym światełkiem pamięci

Jak co roku, od kilku lat, studenci i wykładowcy Instytutu  Humanistycznego zadbali o groby osób nieznanych. Kilkanaście dni temu dyrektor instytutu, dr Sławomira Lisewska  odwiedziła i uporządkowała groby N.N. na cmentarzu w Brzostowie, a we wtorek studenci pedagogiki wraz z dr. Adamem Bujakiem zapalili światełka pamięci na cmentarzach w Krzepowie i prawie zapomnianym cmentarzu na Biechowie. Z kolei pierwszy rok pedagogiki stacjonarnej zrobił zbiórkę na kwiaty, które wkrótce zostaną zakupione. Powstaną z nich nagrobne kompozycje. Dyrektor Instytutu Humanistycznego i studenci pedagogiki zachęcają wszystkich pracowników i studentów do włączenia się w trwającą kilka lat akcję porządkowania grobów N.N.; akcję, w wyniku której powstało kilkanaście pomników i uporządkowano wiele grobów osób nieznanych. Znicze, kwiaty itd. można cały rok przynosić. Informacja u dyrektor Instytutu Humanistycznego lub Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego.

„ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”

To tytuł wykładu, który został zrealizowany przez pana Jarosława Jezierskiego – wykładowcę Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz panią Izabelę Forycką – reprezentującą Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykład zrealizowano w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest m.in.  wskazanie różnić pomiędzy różnymi formami wykonywania pracy ( umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów, jak i korzyści wynikających z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem – w spotkaniu wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego oraz Humanistycznego. Studenci otrzymali wiedzę m.in. o tym:

 • Dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne trzeba płacić w zależności od rodzaju umowy ( zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Czym różnią się poszczególne umowy (zlecenie, o dzieło, o pracę)
 • Jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
 • Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak przebiega proces zakładania działalności gospodarczej
 • Jakie składki płaci przedsiębiorca
 • Kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej
 • Kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej
 • Czym jest umowa uaktywniająca dla Niań
 • Jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu (ePUAP, PUE).

Organizatorem wykładu był Instytut Ekonomiczny.

Odwiedzili MORiUS

W dniu 09.04.2019 r. w ramach zajęć Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzonymi przez dr Alicję Ostrowską, studentki II roku studiów stacjonarnych zapoznały się ze sposobem pracy w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Studentki zdobyły informacje o funkcjonowaniu ośrodka, obejrzały sale, w których odbywają się zajęcia, a podopiecznym zostały wręczone pomoce (grzechotki oraz kostki sensoryczne) wykonane w trakcie zajęć w uczelni.

Pedagogika i edukacja kresowa

Wczoraj, 8 kwietnia, studenci II roku pedagogiki II stopnia o specjalności terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, uczestniczyli w wykładzie dr Joanny Pakuzy „Fenomen kresowych kobiet zesłanych do Związku Sowieckiego”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, z którym Instytut Humanistyczny ściśle współpracuje. Studenci mogli wysłuchać ciekawej i wstrząsającej opowieści o niezłomności Polek zesłanych w głąb ZSRS w czasie II wojny światowej. Badaczka w swoim wystąpieniu posługiwała się licznymi kontekstami –  religijnym, historycznym, socjologicznym i kulturowym. Udział w wydarzeniu okazał się cennym doświadczeniem edukacyjnym dla naszych studentów.

Pedagogika w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

W czwartek i piątek studentki II roku pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową po raz kolejny odwiedziły, zgodnie ze swoją specjalnością, głogowskie placówki. Przedszkolaki z Przedszkola Nr 10 i mieszkańcy Domu Samotnej Matki i Dziecka z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach o tematyce świątecznej, przygotowanych i prowadzonych przez studentki. Rozmawiano o zwyczajach, potrawach, wystroju i klimacie wiosennych świąt. Nie zabrakło wyklejania zajączków i pisanek, a także rozwiązywania przez dzieci tematycznych zagadek, za które,  po odgadnięciu, otrzymały  nagrodę w postaci słodkiego jajka-niespodzianki. Oba spotkania przebiegły w wiosenno – muzycznej atmosferze. Po raz kolejny studentki wykazały się pomysłami i rzetelną realizacją tematu. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwała mgr Aleksandra Matusiak-Kujawska, ponieważ wizyty odbywały się w ramach przedmiotów specjalnościowych.

Zapraszamy do galerii.

Projekt pedagogiki i MOPS

Studenci III roku pedagogiki specjalność resocjalizacja z socjoterapią pod opieką mgr Grażyny Stawińskiej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie napisali projekt „Compos Mentis”, który jest skierowany do uczniów głogowskich szkół podstawowych i średnich. Projekt ten ma na celu przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym i próbom samobójczym. Studenci wraz z opiekunem i koordynatorem z ramienia MOPS Panią Anną Mazurkiewicz przeprowadzili już pierwsze warsztaty z uczniami SP nr 2 w Głogowie.