Milion złotych dla PWSZ w Głogowie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 milionów złotych trafiło do 15 publicznych uczelni zawodowych w Polsce w ramach II edycji projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Każdego roku, w ramach konkursu wyłaniane są uczelnie, które najlepiej kształcą pod kątem rynku pracy i które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy absolwentów. Listę uczelni, które otrzymały nagrodę ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, podczas uroczystości, która odbyła się 7 lutego 2020 roku w gmachu MNiSW.

Kampania Nursing Now Polska

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Zwiedziłyśmy Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Studentki pielęgniarstwa, podczas pobytu w Warszawie  związanego z inauguracją Kampanii Nursing Now Polska, odwiedziły również  Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak.  Archiwum powstało w 1961 roku, podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z inicjatywy Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej. Wtedy też powołano do życia  Komisję Historyczną PTP, która działa do dzisiaj. Przewodniczącą Komisji od 2005 roku jest Krystyna Wolska-Lipiec, która w dniu 4 lutego 2020  roku (późnym wieczorem) była naszym przewodnikiem po archiwum/muzeum. Archiwum gromadzi, zabezpiecza i udostępnia różne dokumenty dotyczące historii pielęgniarstwa – biografie, książki i pamiątki pielęgniarek zasłużonych dla zawodu, społeczeństwa i Ojczyzny. Znajdują się tam również bogate zbiory fotografii, biografii i pamiątek pielęgniarek odznaczonych Medalem Florence  Nightingale. Jest to najwyższe międzynarodowe odznaczenie pielęgniarskie, które po raz pierwszy zostało przyznane 12 maja 1920 roku w setną rocznicę urodzin tej „Damy z lampą”.

Za Cukrownię do Zamku Królewskiego

Miło nam poinformować, że dr Sławomira Lisewska jako inicjatorka i koordynator projektu studentów II i III roku nowych mediów „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni” oraz osoba zaangażowana, wraz ze studentami, w ochronę dziedzictwa kulturowego – zabytkowego budynku suszarni po byłym zakładzie Cukrowni Głogów otrzymała zaproszenie do Zamku Królewskiego w Warszawie na uroczystość wręczenia nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora. Laureatem XXI edycji tej prestiżowej nagrody pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy został Prof. Jerzy Limon, któremu serdecznie gratulujemy, zaś pani doktor i tym samym jej wspaniałym studentom gratulujemy znalezienia się w tak znakomitym Gronie Osób, oddanych ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Nasi studenci pielęgniarstwa w Ministerstwie Zdrowia

5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia (MZ) odbyła się uroczysta inauguracja Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej. Współorganizatorem tego wydarzenia było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Głównymi gośćmi Inauguracji byli studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo kilkunastu ośrodków akademickich z całej Polski, w tym 3 studentki PWSZ w Głogowie wraz z opiekunem dr n. med. Elżbietą Garwacką-Czachor (KLIKNIJ). Obecni byli także przedstawiciele władz MZ, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego pielęgniarek i Położnych, pielęgniarskiej kadry akademickiej oraz innych  organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne w naszym kraju.

Zaproszenie do Pracowni Terapii Filozoficznej

Drodzy Studenci!

W nowym semestrze zapraszam na spotkania w ramach Pracowni Terapii Filozoficznej w poniedziałki parzyste (od 17 lutego br.) w godzinach 18:40 – 20:10.  Podczas naszych zajęć będziemy rozmawiać, czerpiąc inspiracje z “Listów moralnych do Lucyliusza” Seneki.  O numer sali proszę spytać Panią  na portierni.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

                                                                                                          Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. PWSZ w Głogowie