Rektor oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

mają zaszczyt zaprosić

na  Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017,

która odbędzie się 7 października 2016 r. o godz. 10.00

w auli PWSZ w Głogowie

(ul. Piotra Skargi 5, budynek B)

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora PWSZ w Głogowie, dr Katarzyny Rusak
  • Wystąpienia gości
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  • Gaude Mater Polonia
  • Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień
  • Gaudeamus Igitur
  • Wykład inauguracyjny

 

Z okazji Inauguracji roku akademickiego 2016/2017,
Rektor PWSZ w Głogowie oraz Duszpasterstwo Akademickie
zapraszają wszystkich pracowników i studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
na  mszę św. w intencji całej społeczności akademickiej.

Msza św. odprawiona zostanie
 6 października 2016 r. o godz. 18.00
w Kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie.

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję

Szanowni Państwo!

W tym roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze świętuje swoje 15-lecie. Jubileusz stał się dobrą okazją do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Jak przywracać światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre praktyki”.

W dniach 21-22 października 2016 roku Zielona Góra będzie polskim centrum rozmów o autyzmie!  

Podczas dwóch dni wykładów, warsztatów i dyskusji poruszymy temat diagnozy, terapii, diety, komunikacji, rozwoju społecznego i seksualności osób ze spektrum autyzmu.

Konferencja będzie miała charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w niej zostali zaproszeni znani specjaliści, m.in. prof. dr hab. Ewa Pisula, dr Barbara Winczura, Maja Anuszkiewicz, dr Magdalena Grycman, dr Anna Waligórska, dr Nela Grzegorczyk, dr Izabela Fornalik, Maria i dr Michał Wroniszewscy.

Zachęcamy do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia, do  udziału w naszej konferencji.

Zapraszamy specjalistów, terapeutów, nauczycieli, studentów, a także rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Jesteśmy przekonani, że obecność ekspertów będzie możliwością podjęcia trudnych, ale jakże istotnych tematów i przyczyni się do pogłębienia wiedzy i wszechstronnej analizy dotychczasowych informacji i działań na rzecz osób z autyzmem.

Szczegółowy program, formularz zgłoszeniowy i dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://edu.dalejrazem.pl/konferencja.

Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Zielonogórski (Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej. Patronat nad konferencją objęła Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Porozumienie Autyzm Polska.

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy

autyzm

UWAGA Studenci I roku!

Zapraszamy na spotkania organizacyjne dla osób
rozpoczynających w październiku 2016  naukę w PWSZ w Głogowie.
Spotkania odbędą się w dniach 29-30  września 2016 r.
Przypominamy, że w tym dniu  odbędą się także obowiązkowe szkolenia:
BHP i biblioteczne oraz zapisy na zajęcia językowe.

Uwaga !! Studenci niestacjonarni – spotkanie 30 września !!

Informacja dla studentów studiów magisterskich kierunku pedagogika: absolwenci PWSZ w Głogowie nie muszą brać udziału w szkoleniu BHP ani w szkoleniu bibliotecznym, zobowiązani są do przepisania wpisów z obydwu szkoleń

Harmonogram spotkań

Doświadczenia zdobywane za granicą

Kolejni studenci PWSZ w Głogowie korzystają z możliwości, jakie w zakresie szkolenia  i rozwoju umiejętności daje program Erasmus+, realizowany w naszej uczelni. Jedną z form jaką oferuje program jest organizacja i finansowanie praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej. W bieżącym roku z tej możliwości skorzystało 7 studentów i studentek kierunków Automatyka i robotyka oraz Ekonomia. Odbywają oni, trwające od dwóch do sześciu miesięcy, praktyki w Hiszpanii, Danii i Grecji.

O tym, jak cenne są doświadczenia zdobyte podczas takich wyjazdów opisuje i przekonuje studentka AiR Alicja Jabłońska, która obecnie przebywa w Kopenhadze i na swoim blogu dzieli się wrażeniami.

Zachęcamy do odwiedzenia strony:

https://aikokami.wordpress.com/

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA W GŁOGOWIE

POSZUKUJE EDUKATORÓW MŁODZIEŻOWYCH DO PROJEKTU ,,SZANSA naPRAWA” 

Chcesz zostać edukatorem młodzieżowym i poprowadzić zajęcia o prawach dziecka
w przedszkolach?

ZAPRASZAMY!

W ramach projektu ,, SZANSA naPRAWA” przeprowadzone zostanie  3 dniowe szkolenie,  na którym nauczymy Was jak prowadzić zajęcia dla dzieci 5-6 letnich w przedszkolach wiejskich na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Rekrutacja trwa do 20 września 2016

Więcej informacji  oraz zapisy pod nr tel. 697-988-219 , 76 727 60 70  lub w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci i  Młodzieży SZANSA w Głogowie ul. Perseusza 13

Projekt realizowany jest ze środków Velux Foundations.

MENEDŻER ROKU 2016 – plebiscyt Gazety Wrocławskiej

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Na zaproszenie Tygodnika Głogowskiego, Pani Rektor dr Katarzyna Rusak zdecydowała się wziąć udział w plebiscycie Menedżer Roku 2016 organizowanym przez Gazetę Wrocławską. Udział w nim, to świetna promocja naszej uczelni, o czym można przekonać się zapoznając się z materiałem udostępnionym na stronach Plebiscytu.

Zachęcamy do odwiedzenia stron oraz profilu dr Katarzyny Rusak i oddania głosu na Rektora PWSZ w Głogowie!

http://www.gazetawroclawska.pl/plebiscyt/menedzer-roku-czytelnikow-gazety-wroclawskiej,35473,t,id.html

http://www.gazetawroclawska.pl/plebiscyt/karta/dr-katarzyna-rusak-rektor-panstwowej-wyzszej-szkoly-zawodowej-w-glogowie,35473,1601025,t,id,kid.html

Sposób głosowania jest prosty i możliwy na wiele sposobów. Szczegóły podane są na stronach.