„Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych” – odbyło się kolejne spotkanie

„Doświadczenia CBJ sp. z o.o. w badaniach materiałów miedzionośnych” – to tytuł kolejnego spotkania w ramach seminarium pn.: „Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych” które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.  Studenci uczestniczący w spotkaniu mieli okazję pogłębić wiedzę dotyczącą innowacyjnych metod badawczych stosowanych dla analityki przemysłowej w celu  zapewnieniu należytej jakości w procesach  ciągów technologicznych hutnictwa i górnictwa miedzi.

Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Murdzek – Główny Inżynier w Centrum Badań Jakości sp. z o.o., która od lat zajmuje się analityką przemysłową w grupie KGHM Polska Miedź S.A.

ZAPRASZAMY STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW NA

Kolejne zajęcia z cyklu

Seminarium

pn.: „ Analityka i kontrola jakości w warunkach przemysłowych”

które dotyczyć będą:

„Doświadczeń CBJ sp. z o.o. w badaniach materiałów miedzionośnych”

Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Murdzek – Główny Inżynier w Centrum Badań Jakości sp. z o.o., która od lat zajmuje się analityką przemysłową w grupie KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie odbędzie się

w dniu 12.03.2019 r.

 (tj. wtorek)
o godzinie 15:30 w sali 109 A.

 

Serdecznie zaprasza
Instytut Politechniczny

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                  

Finisz – pierwsze obrony

Dziś odbywają się pierwsze w tym roku obrony prac inżynierskich w PWSZ w Głogowie. Przed komisją egzaminacyjną staje sześciu studentów kierunku automatyka i robotyka oraz jeden student kierunku metalurgia. Prace końcowe zostały przygotowane pod okiem promotorów: dr inż. Pawła Modzela, dr inż. Marcela Luzara, dr inż. Ryszarda Janasa oraz dr inż. Szymona Biernata. Wraz z promotorami w komisji egzaminacyjnej zasiada dziś także dr hab. inż. Andrzej Matuszak, prof. PWSZ w Głogowie.

 Z pewnością, mimo widocznego stresu przyszłych inżynierów, egzamin zakończy się pełnym sukcesem.

               

XIII POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Tylko do końca miesiąca można zgłaszać swój udział w XIII Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca. Konkurs odbędzie się 05 kwietnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich powiatu głogowskiego i powiatów ościennych, i zostanie rozstrzygnięty oddzielnie w dwóch kategoriach.  Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2019 r.
na adres: apm-zse@pwsz.glogow.pl.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów-uczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z RODO należy dostarczyć w dniu konkursu lub przesłać skan wypełnionej karty.

Celem konkursu jest:

  • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
  • promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności,
  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
  • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
  • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Konkurs patronatem objęli: Starosta Głogowski, Jarosław Dudkowiak, Prezydent Miasta Głogowa, Rafael Rokaszewicz oraz JM Rektor PWSZ w Głogowie, dr Katarzyna Rusak.

Sponsorami nagród są także: Santander Bank Polska S.A., BS w Głogowie, Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa oraz….

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu, tj. 05 kwietnia 2019 r. oraz zostanie opublikowane na stronach Ekonomika i PWSZ w Głogowie.

Harmonogram – POBIERZ

Do pobrania:
Regulamin – szkoły średnie
Regulamin – gimnazja
Karta zgłoszenia wraz z RODO
Szczegółowa problematyka konkursu

Korzenie Piórem Pisane Potomnym Opowiedziane

Promocja albumu „Korzenie Piórem Pisane Potomnym Opowiedziane”, wydanego przez Fundację na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi, odbyła się w naszej Uczelni 28 lutego 2019 r. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Publikacja, czy to na podstawie źródeł, czy na podstawie wspomnień mieszkańców, opowiada o miejscu pięknym – lasy, pola, wzgórza, sama wieś, bogata i zasobna, posiadająca kiedyś, obok wielu ważnych instytucji nawet skocznię narciarską. Są również chwile tragiczne – wejście Rosjan, zniszczenia, rabunki i gwałty, lata PGR-u, które doprowadziły to piękne miejsce do ruiny. Oprócz autorki publikacji i jednocześnie prezes Fundacji, Anny Płochy, głos zabrał również Józef Wilczak, jako przedstawiciel osób, których wspomnienia zawarte są w albumie.

O pięknie Wzgórz Dalkowskich

Przed nami kolejne wydarzenie. Już w najbliższy czwartek, 28 lutego, w PWSZ w Głogowie odbędzie się spotkanie promujące najnowsze wydanie poświęcone Wzgórzom Dalkowskim. Miłośnicy tego pięknego miejsca nie mogą przegapić spotkania z Anną Płochą – autorką książki “Korzenie piórem pisane potomnym opowiedziane”.

Spotkanie rozpocznie się o godz 17.00 w auli 012 PWSZ w Głogowie (budynek B)

Wyzwania polskiej bankowości

Dziś w naszej uczelni gościliśmy Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza – Prezesa Związku Banków Polskich, który w auli wypełnionej do ostatniego miejsca wygłosił wykład otwarty pt. “Wyzwania polskiej bankowości”. Gościa powitała Dyrektor Instytutu Ekonomicznego de Jolanta Hałasa, a wykładu wysłuchali studenci kierunku finanse i rachunkowość (rok 1,2 i 3), uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie oraz osoby zainteresowane.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podczas swojego wykładu poruszył wiele istotnych zagadnień dotyczących bankowości. Mówił między innymi o sytuacji sektora bankowego, rosnącym poziomie konsumpcji i związanych z tym zagrożeniach, a także o bezpieczeństwie bankowości moblinej. Wykład był bardzo cennym źródłem nowej wiedzy dla osób, które wzięły udział w spotkaniu.