Współpraca PWSZ i IKSON

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nawiązała współpracę z Integracyjnym Klubem Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Głogowie. Wspólne działania pozwolą studentom naszej uczelni na zdobywanie nowych doświadczeń, przygotowujących do przyszłej pracy.  Będą też okazją do poznawania środowiska i aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych.

Klub IKSON Głogów jest jedynym stowarzyszeniem sportowym w Głogowie, w którym osoby niepełnosprawne mogą uprawiać sport. Jego dyscypliną jest paraolimpijska boccia. Klub działa od 2013 roku. Od kilku lat organizuje imprezy o zasięgu ogólnopolskim, m.in. Mistrzostwa Polski w Bocci. Członkowie klubu grają głównie w lidze amatorskiej.

IBUK LIBRA – NOWA LICENCJA

IBUK Libra to platforma udostępniające publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online, czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca.

Nowa licencja IBUK Libry zapewni Państwu dostęp do  664 tytułów wykupionych i 1490 darmowych. Używanie platformy jest możliwe z komputerów w sieci uczelnianej oraz zdalnie, przy pomocy odebranych w bibliotece kodów PIN. IBUK Libra umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.

Jeżeli do tej pory Państwo nie korzystali z IBUKA Libry, zapraszamy do biblioteki uczelnianej, po odbiór kodów.

 

Wicemarszałek w PWSZ w Głogowie

Wicemarszałek Wojewdztwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski był dziś gościem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Celem wizyty było promowanie studiów kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz programu stypendialnego dla studentów tego kierunku, a także sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w regionie. Podczas spotkania z mediami przedstawione zostały także programy wspierające studentów PWSZ w Głogowie oraz działania uczelni służące zachęceniu do podejmowania studiów pielęgniarski.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli:
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżąnowski, Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk, Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie mgr Dorota Milecka, Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran, Dyrektor Szpitala w Legnicy Anna Płotnicka-Mieloch oraz Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego Edward Schmidt.

Relacje w mediach:
GPI , myglogow.plmiedziowe.pl

PROGRAMY WSPIERAJĄCE STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA:

„Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie”

Nowa pracownia – nowa jakość

Już od października studenci będą mieli do dyspozycji nową pracownię. Na potrzeby Instytutu Politechnicznego powstała nowa pracownia tematyczna do nauki projektowania w 2D oraz 3D.

W ramach systematycznej budowy i unowocześniania bazy dydaktycznej, Uczelnia zakupiła 16 zestawów komputerowych, w skład których wchodzą: m.in. komputery z procesorem nowej generacji oraz dedykowaną kartą graficzną, nowoczesne monitory bezramkowe oraz co najważniejsze – profesjonalne myszy 3D, które znacznie ułatwią studentom pracę na programach takich jak AutoCad oraz Inventor.

                        

WAŻNE!

ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 77/2020 z dnia 25 września 2020 r. – INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY/PROWADZENIA ZAJĘĆ W PWSZ W GŁOGOWIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

O współpracy na najbliższy rok

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie gościł wiceprezes  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A – Przemysław Bożek. Celem wizyty było omówienie zakresu współpracy na najbliższy rok akademicki. Podczas rozmów Uczelnię reprezentowali JM Rektor dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel. W czasie spotkania ustalono, że obie strony stworzą warunki umożliwiające studentom kierunków inżynierskich w PWSZ w Głogowie odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych w zakładach ulokowanych na terenie LSSE. Studenci, w ramach zajęć dydaktycznych, będą też korzystać z wizyt studyjnych w zakładach należących do Strefy oraz z kursów i szkoleń organizowanych przez trenerów i pracowników działów HR zakładów ulokowanych w Strefie.  W ramach wspólnych działań skierowanych do lokalnej społecznośc,  Uczelnia udostępni swoją galerię „Wejście” dla różnego rodzaju wystaw tematycznych organizowanych przez LSSE S.A.
Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem PWSZ w Głogowie i LSSE S.A. jest ogłoszony Konkurs na Najlepszą Pracę Inżynierską 2020, w której wezmą udział absolwenci głogowskiej uczelni. Jego wyniki poznamy wkrótce.

Wspólnym przesłaniem współpracy między PWSZ  w Głogowie i Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. jest działanie na rzecz  otoczenia społeczno-gospodarczego regionu zarówno w aspekcie  zawodowym jak i kulturalnym.

 

Nowe pozycje wydawnicze PWSZ w Głogowie

Wydawnictwo Uczelniane wydało w ostatnim czasie dwie publikacje – Kopociński Z., Kopociński K. Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939 oraz Rudowski T. Futurystyczne idee arteterapii w resocjalizacji – tradycyjne i nowoczesne podejście do sztuki i terapii przez sztukę. Pierwsza z nich wydana została niemal w 100. rocznicę utworzenia stacjonarnego Szpitala Wojskowego w Równem, który pod różnymi nazwami funkcjonował w tym mieście w latach 1919 – 1939. Warto podkreślić, że do chwili obecnej tylko nieliczne placówki polskiej wojskowej służby zdrowia okresu dwudziestolecia międzywojennego doczekały się profesjonalnego opracowania swoich dziejów. W tej elitarnej grupie zabrakło wojskowego zakładu medycznego w Równem, toteż monografia stanowi wypełnienie luki badawczej.