BAL  ABSOLWENTA  I  PRACOWNIKA

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Nasza Uczelnia obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Z tej okazji planujmy szereg wydarzeń, które mają uświetnić obchody tej rocznicy. Jednym z nich będzie Bal Absolwenta i Pracownika, który odbędzie się 23 maja 2014 r. w restauracji RODOS. Liczymy na Państwa obecność na Balu.

Całkowity koszt uczestnictwa w Balu wyniesie ok. 130 zł/os. Zaliczki w kwocie 50 zł/os. należy wpłacać do 15 marca 2014 r. natomiast pozostałą kwotę do 30 kwietnia 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

1)      Absolwenci bez osoby towarzyszącej:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)      Absolwenci z osobą towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)      Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)      Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych)

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik,
2 osoby).

Zgłoszenia na Bal oraz wszelkie pytania z tym związane należy kierować na adres rudnik@pwsz.glogow.pl  lub na numer tel. 76 835 35 66 lub 832 04 20.