Zgłoś swoją pracę licencjacką lub inżynierską i wygraj nagrodę pieniężną !

Trwa przyjmowanie zgłoszeń na Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Inżynierską napisaną i obronioną
w naszej Uczelni w latach 2007 – 2013
, który Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłosiła z okazji obchodów 10. rocznicy powołania Uczelni. W konkursie mogą wziąć udział prace powstałe we wszystkich instytutach PWSZ. Konkurs rozstrzygany będzie oddzielnie dla każdego instytutu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz zgłaszania swoich prac. Termin upływa 31 marca 2014 roku. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia