Dostęp do Polskiej Platformy Medycznej

Biblioteka Uczelniana informuje, że powstał nowy portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym w medycynie, który oferuje otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów polskich uczelni medycznych. Są to: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Platforma integruje, prezentuje i promuje osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Stworzona została również baza ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólne repozytorium dziedzinowe, gromadzące w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.

Wejście do bazy: https://ppm.edu.pl/index.seam