Laureaci wyłonieni

Konkurs “Najlepsza Praca Dyplomowa”, ogłoszony przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, został rozstrzygnięty. Najlepszą pracę przygotował inż. Bartosz Piotrowski!

Obsolwenci Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie po raz trzeci już mieli możliwość uczestniczenia w konkursie realizowanym w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Komisja w składzie: dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Wiceprezes Zarządu LSSE S.A. Przemysław Bożek oraz Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji  LSSE S.A. Bogusława Zientek,  rozpatrywała cztery najlepsze prace dyplomowe napisane i obronione w PWSZ w Głogowie. Zapoznała się nie tylko z ich trścią, ale także z treściami recenzji oraz opiniami ich promotorów. Podczas oceny brana była pod uwagę: innowacyjność, możliwości zastosowania przedstawionych w pracy rozwiązań w praktyce przemysłowej, możliwości rozwojowe przedstawionego tematu, także w zakresie stworzenia nowego produktu będącego podstawą do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Po przeprowadzeniu analiz i dyskusji ustalono, że największymi walorami praktycznymi charakteryzują się prace według następującej kolejności:

  1. Bartosza Piotrowskiego pt.: “Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy Micro w celu stworzenia modeli linii produkcyjnej”.
  2. Marcela Michalczaka pt.: “Projektowanie automatu wydającego produkty sterowanego mikrokontrolerem Arduino”.
  3. Patryka Jagustyna pt.:Praca sterowników serii Simatic S1500 w sieci z wykorzystaniem oprogramowania TIA Portal.
  4. Łukasza Prokopa pt.: “Monitoring i sterowanie mikroklimatem w rozdzielni sterowniczej przenośnika taśmowego”.

    Gratulujemy!