Dzień dziecka w PWSZ

Dnia 29.05.2012 w PWSZ w Głogowie studentki III roku pedagogiki Edukacji Przedszkolnej pod opieką mgr Aleksandry Matusiak zorganizowały dzień dziecka. Studentki zaprezentowały dzieciom z przedszkola nr 1 w Głogowie dwa przedstawienia przygotowane przez dr Anettę Sorokę-Fedorczuk. Pierwsze pt. „Jurek Łakomczuch” oraz drugie „Jaś i Małgosia inaczej”. Po odbytych spektaklach dzieci wraz z opiekunami zostały zaproszone na teren PWSZ, gdzie obejrzały wystawę przyrodniczą. Kolejną atrakcją, przygotowaną dla dzieci był pokaz jazdy motocyklem, którą zaprezentował  Patryk Żołnowski. Dzieci miały również okazję zrobić sobie zdjęcie na motocyklu pod bacznym okiem Magdy Tus, studentki I roku pedagogiki. Po tym wydarzeniu dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek, ufundowany, przez zaprzyjaźniony Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie. Przez cały pobyt dzieci wspólnie ze studentkami Edukacji Przedszkolnej uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych oraz brały udział w konkurencjach sportowych. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały upominki przygotowane przez mgr Olgę Wasylik oraz pomoce dydaktyczne przygotowane przez dr Jolantę Lipińską-Lokś. Dużą pomocą przy organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka wykazała się również pani Alicja Męczyńska, pracownik administracyjny PWSZ w Głogowie.

Wszystkim biorącym udział w organizacji imprezy w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.

Więcej zdjęć dostępnych Tutaj