EPIROC POLSKA – firma z tradycjami. Wyjazd dydaktyczny studentów AiR do Polkowic

Współpraca Instytutu Politechnicznego z przemysłem polega między innymi na organizowaniu wyjazdów dydaktycznych. W trakcie wizytowania zakładów przemysłowych, studenci mają okazję poznać specyfikę firm i zorientować się jakie oczekiwania co do kwalifikacji zawodowych stawiają pracodawcy swoim przyszłym pracownikom. W środę 24 kwietnia 2019 studenci I roku Automatyki i robotyki mieli okazję poznać specyfikę pracy firmy Epiroc Polska.

Kierownik Centrum Serwisowego Techniki Górniczej Jacek Kucharski i kierownik serwisu maszyn górniczych Arkadiusz Kubarycz w bardzo przystępny sposób zarysowali perspektywy rozwoju branży wydobywczej rud miedzi, która jest głównym odbiorcą produktów firmy. Będzie on polegał na budowie maszyn i urządzeń wydobywczych w coraz większym stopniu oparty na układach automatyki przemysłowej. W oczywisty sposób będzie się to wiązało z zapotrzebowaniem na specjalistyczną kadrę, która w przyszłości zajmie się zarówno konstruowaniem jak i obsługą i konserwacją wysoce specjalistycznego sprzętu.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Prorektor PWSZ w Głogowie – dr inż. Elżbieta Banaczyk.
Galeria zdjęć

W szczególny sposób interesowała się zagadnieniami kwalifikacji zawodowych jakie powinni posiadać absolwenci Uczelni zainteresowani pracą w firmie Epiroc Polska. Z informacji jakie zostały przekazane, wynika , że w najbliższej przyszłości poszukiwani będą mechatronicy , automatycy oraz specjaliści z zakresu hydrauliki i pneumatyki. Wszystkie te zagadnienia znajdują się obecnie w programach kształcenia jakie realizują studenci Automatyki i robotyki PWSZ w Głogowie.

Oprócz rozmowy poświęconej specyfice pracy urządzeń będących w ofercie firmy, studenci mieli okazję zapoznać się z bardzo ciekawą prezentacją poświęconą polityce personalnej jaka w niej obowiązuje. Zwrócono uwagę , że oprócz aspektów finansowych, z pracą zawodową wiąże się wiele innych czynników wpływających na  społeczne funkcjonowanie człowieka.

W szczególny sposób akcentowano wysiłek, jaki firma wkłada w rozwój osobisty swoich pracowników. Z pytań, jakie padały w trakcie spotkania można wnioskować, że wielu studentów zainteresowało się możliwością nawiązania z firmą Epiroc Polska w przyszłości kontaktów zawodowych.

Na zaproszenie Firmy EPIROC wyjazd zorganizował dyrektor Instytutu Politechnicznego – dr inż. Paweł Modzel.