Szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC

We wtorek 16 kwietnia na terenie PWSZ w Głogowie zorganizowano ostatnie w tym roku akademickim szkolenie przygotowane przez Głogowską Uczelnię  przy współpracy z krakowską firmą MULTIPROJEKT, zajmującą się między innymi dystrybucją sprzętu z zakresu automatyki przemysłowej.

Szkolenie zostało zorganizowane dla uczniów  szkół średnich z którymi współpracuje PWSZ w Głogowie. Potwierdzeniem zainteresowania jakim cieszą się profesjonalne szkolenia organizowane we współpracy z firmą MULTIPROJEKT może być fakt, że wzięło w nim udział dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w  Głogowie, którzy przyszli na naszą Uczelnię prosto po swoich egzaminach potwierdzających ich  kwalifikacje zawodowe. Druga grupa w składzie czternastu uczniów, przyjechała do Głogowa z Chocianowa.  Mimo wczesnej pory o której rozpoczęło się szkolenie, wszyscy chętni którzy zadeklarowali chęć udziału,  stawili się punktualnie.  Dzięki profesjonalnemu  oprogramowaniu  i sprzętowi na jakim prowadzono zajęcia , wszyscy uczestnicy szkolenia mogli pogłębiać swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności oraz kwalifikacje w zakresie programowania sterowników PLC. Na zakończenie szkolenia , prowadzący sprawdził nabyte przez słuchaczy  umiejętności. Zostaną one udokumentowane specjalnymi certyfikatami wydanymi przez firmę MULTIPROJEKT. Certyfikaty, w najbliższym czasie  trafią do rąk uczestników szkolenia.

Organizatorem szkolenia był Dyrektor Instytutu Politechnicznego –dr inż. Paweł Modzel przy współpracy z prezesem Firmy Multiprojekt – dr inż. Grzegorzem Góralem.