GŁOGÓW STANU WOJENNEGO 1981-83

Szanowni Państwo,

13 grudnia br. minie kolejna, 34 już rocznica, wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, którym komunistyczne władze zamierzały złamać wolnościowe aspiracje polskiego społeczeństwa. Opór wobec komunistycznej dyktatury przybierał różne formy i rozmiary.  Do najbardziej spektakularnych wydarzeń doszło w dniu 31 sierpnia 1982 r. w II rocznicę porozumień sierpniowych. Szczególnie dramatyczny przebieg miały one w Zagłębiu Miedziowym i Lubinie. Nie ominęły one także i Głogowa – jednego z silniejszych ośrodków oporu społecznego na Dolnym Śląsku.

Strzelanie do ludzi, chmury gazu łzawiącego, wozy strażackie kierujące strumienie wody na kobiety z dziećmi, półprzytomni ludzie wrzucani do milicyjnych „suk” jak worki, spalone mieszkania, doniczki i słoiki lecące na ZOMO-wców z balkonów i okien, okrzyki: „Ge-sta-po, Ge-sta-po – pod adresem milicji, przerażone kobiety bojące się podejść do okien własnych mieszkań, butelki z benzyną lecące na komitet partii….

Trudno uwierzyć, że są to obrazy, które utrwaliły się mieszkańcom naszego miasta w tamten ostatni dzień sierpnia 1982 r.  Tak jak każde wydarzenie tak i to ma też swoich bohaterów. Chcielibyśmy przywrócić pamięć o nich i uczynić ją dobrem publicznym, służącym lepszemu poznaniu historii naszej małej ojczyzny i jej mieszkańców.

Z tej okazji na sobotę 12 grudnia br. serdecznie zapraszamy na konferencję:

GŁOGÓW STANU WOJENNEGO 1981-83“.

W pierwszej jej części, która rozpocznie się o godz. 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zapraszamy na spotkanie z poezją stanu wojennego głogowskiego poety, tłumacza, erudyty – Krzysztofa Jelenia, który w jego trakcie zaprezentuje swoje wiersze, nigdzie wcześniej nie publikowane, napisane w czasie stanu wojennego i poświęcone tamtym ludziom i wydarzeniom.

Spotkanie to będzie połączone z promocją publikacji Instytutu Pamięci Narodowej: “Głogów w latach 1945-1990. Studia z dziejów miasta”, poświęconej najmniej znanym dziejom naszego miasta po 1945 r. Udział w niej wezmą  jej autorzy: dr Robert  Klementowski i dr Łukasz Sołtysik z IPN oraz Karol Seidel z MAH.

Natomiast na godz. 15.00 zapraszamy do auli PWSZ na konferencję popolarnonaukowo-edukacyjną.

W jej trakcie zaprezentujemy unikalne, często nigdy do tej pory nie publikowane a przez to nieznane materiały dotyczące stanu wojennego w Głogowie i Zagłębiu Miedziowym. Będą to fotografie, wspomnienia i relacje świadków oraz bogaty zasób dokumentów.

Rozpoczniemy projekcją jednego z pierwszych, jakie powstały, filmowych dokumentów o stanie wojennym – unikalny i mało znany film z 1984 r. pt. “Kalendarz wojny”.

W dalszej części od godz. 16.00 przewidziane są bogato ilustrowane prelekcje-prezentacje,  których wysoki poziom merytoryczny gwarantują pracownicy naukowi IPN – Iwona Demczyszak oraz dr Łukasz Sołtysik, zaś o szerokie potraktowanie głogowskich wątków stanu wojennego zadbają współpracujący z IPN-em lokalni badacze współczesnej historii Głogowa – Adam Orzech i Łukasz Łaguna.

Prelekcje-prezentacje obejmą cztery tematy:

Godz. 16.00-16.30

 • „Propozycje lekcji o stanie wojennym w Polsce (1981-1983) na podstawie materiałów edukacyjnych IPN” – Iwona Demczyszak, IPN

Godz. 16.30-17.00

 • „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym” – dr Łukasz Sołtysik, IPN

Godz. 17.00-17.30

 • „Stan wojenny i wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. w Głogowie” – mgr Adam Orzech

Godz. 17.30-18.00

 • „Głogowski bohater stanu wojennego – O. Zygmunt Sołek” – Łukasz Łaguna.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na prelekcję poświęconą bohaterowi stanu wojennemu w naszym mieście – O. Zygmuntowi Sołkowi, postaci niezwykłej, od pół wieku związanej z Głogowem, w latach 1973-1984 proboszczem parafii św. Klemensa, kapelanowi „Solidarności” i kapelanowi w głogowskim obozie internowania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że autorem prelekcji będzie zeszłoroczny maturzysta i absolwent głogowskiego Technikum nr 1 a obecnie student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – Łukasz Łaguna. To najlepszym przykład wielkiego zapału i potencjału jaki ciągle istnieje wśród młodych ludzi.

GŁOGÓW STANU WOJENNEGO 1981-83″.

12 grudnia 2015 r., godz. 12:00-13:30

Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie, ul. Jedn. Robotniczej 15

 • Wiersze stanu wojennego – spotkanie z poezją stanu wojennego głogowskiego poety, tłumacza, erudyty – Krzysztofa Jelenia
 • Promocja publikacji: “Głogów w latach 1945-1990. Studia z dziejów miasta

12 grudnia 2015 r., godz. 15:00 – 19:00

PWSZ w Głogowie ul. Ks. P. Skargi 5, Aula – budynek “B”

Konferencja popularnonaukowo-edukacyjna:

Głogów stanu wojennego 1981-83

Godz. 15.00-16.00

 • Projekcja filmu dokumentalnego z 1984 r. pt. “Kalendarz wojny“.

Godz. 16.00-16.30

 • Propozycje lekcji o stanie wojennym w Polsce (1981-1983) na podstawie materiałów edukacyjnych IPN” – Iwona Demczyszak, IPN

Godz. 16.30-17.00

 • Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym” – dr Łukasz Sołtysik, IPN

Godz. 17.00-17.30

 • Stan wojenny i wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. w Głogowie” – mgr Adam Orzech

Godz. 17.30-18.00

 • Głogowski bohater stanu wojennego – O. Zygmunt Sołek” – Łukasz Łaguna

PATRONAT

Starosta Powiatu Głogowskiego

ORGANIZATORZY:

 • Głogowskie Stowarzyszenie Literackie
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu,
 • Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie,
 • Stowarzyszenie Głogowska Rodzina Katyńska,
 • Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie,
 • Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie