Głogowski Dzień Janusza Korczaka

Głogowski Dzień Janusza Korczaka odbył się 24 listopada 2012 r. Instytut Humanistyczny oraz Biblioteka Uczelniana to organizatorzy trzech, spośród pięciu imprez, wchodzących w skład tego wydarzenia. Obchody  rozpoczęły się od sesji naukowej „Myśl pedagogiczna a przesłanie literackie Janusza Korczaka”. Wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie – nauczyciele, uczniowie, słuchacze szkół policealnych, studenci oraz wykładowcy PWSZ – w sumie ok. 70 osób. Sesja rozpoczęła się nietypowo – studenci II roku kulturoznawstwa specjalność dziennikarstwo przedstawili wyniki sondy ulicznej oraz krótki film na temat „Co wiemy o Korczaku?” Sesji towarzyszyły dwie wystawy: pierwsza zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Głogowie „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” eksponowana w Bibliotece Uczelnianej oraz druga, której autorami są studenci III roku grafiki niestacjonarnej. Wystawa ta inspirowana jest życiem i twórczością Janusza Korczaka. Opiekunem merytorycznym jest dr Tamara Sass. Prace można obejrzeć w galerii „Wejście” do końca grudnia.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację sesji organizatorzy składają podziękowania, szczególnie studentom I i II roku grafiki, którzy zajęli się organizacyjną stroną wystawy prac swoich kolegów. Dziękujemy również panu Arturowi Starczewskiemu, studentowi III roku grafiki, który jest autorem projektów zaproszeń oraz plakatu Głogowskiego Dnia Janusza Korczaka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii PWSZ Głogów – kliknij aby obejrzeć

Obejrzyj również zdjęcia w galerii MOK – kliknij aby obejrzeć