Harmonogram wyborów przedstawicieli do kolegium elektorów

Zgodnie ze Statutem PWSZ Głogów spośród nauczycieli akademickich, pracowników administracji i studentów wybieranych jest 19 elektorów.

Zgodnie z Uchwałą nr 1. Uczelnianej Komisji Wyborczej podaje się do wiadomości terminarz wyborów.

 

1. 21.03  godz 15,00 – wybory przedstawicieli do kolegium elektorów – administracja i obsługa

2. 22-23.03. godz 9-17 – wybory przedstawicieli do kolegium elektorów – studenci

3. 22.03 godz 13.00 – wybory przedstawicieli do kolegium elektorów oraz wybory uzupełniające do senatu – nauczyciele akademiccy z tytułem magistra

4. 1-7.04- zgloszenia kandydatów na rektora

5. 19.04 wybory rektora

6. 26.04 wybory prorektora

 Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom;

 W publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysługuje także nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Zbigniew Rybka