Historyczne spotkanie

I Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Obrady otworzył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W zgromadzeniu plenarnym, które trwało od 20 do 23 marca uczestniczyło blisko pięćdziesięciu rektorów i prorektorów państwowych wyższych szkół zawodowych z całej Polski, a wśród nich Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak oraz Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk.

Tematem wiodącym były zmiany wynikające z nowej ustawy 2.0 i planów rozwoju uczelni zawodowych. Przedstawiciele Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu podpisali  porozumienie o współpracy. “Zadaniem uczelni zawodowych jest kształcenie kadr dla gospodarki. (…) Od tej pory uczelnie zawodowe będą rozwijać się w ścisłej współpracy z firmami, z branżą przemysłową na razie skupioną w ARP, ale jestem przekonany, że to porozumienie będzie rozszerzać się na kolejne obszary polskiej gospodarki”  – podkreślił Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu. 
Zgodnie z zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zwanej Konstytucją dla Nauki, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) została usankcjonowana prawnie, jako organ zrzeszający rektorów wszystkich uczelni zawodowych w Polsce, dbający o interesy i reprezentujący uczelnie w środowisku szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą.    Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych to partnerstwo 33 uczelni z całej Polski.