Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie organizatorem Seminarium dla Przemysłu i Studentów

W dniu 12 grudnia 2019 r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie odbyło się seminarium pt. :

„PRZEMYSŁ 4.0 WG FIRMY MULTIPROJEKT”

Organizatorem spotkania był dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie dr inż. Paweł Modzel przy współpracy z Głogowskim Kołem Terenowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Przedsięwzięciu patronowała także Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W trakcie Seminarium, przedstawiciele Multiprojekt z Krakowa zaprezentowali szeroki wachlarz tematyczny związany z ideą Rewolucji Przemysłowej 4.0 .

Pan Jakub Majewicz przedstawił przykłady najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dotyczących wizualizacji procesów przemysłowych. Zaprezentowany został zarówno sprzęt jak i efekty, jakie uzyskuje się dzięki jego  wdrożeniu. Omówiono zarówno aspekt techniczny jak i ekonomiczny proponowanych rozwiązań.

Praktyczne zastosowania zarówno sprzętu jak i programów w przemyśle, bogato ilustrowane materiałem filmowym, zostały omówione przez  Pana Rafała Chrzanowskiego. Materiał ten wzbudził duże zainteresowanie zarówno uczniów szkół technicznych jak i studentów PWSZ w Głogowie. Spore zainteresowanie inżynierów z Koła Terenowego SIMP w Głogowie wywołała prezentacja Pana Martina Szermenta, pt. “Czujny obserwator- przyszłość systemów MES”. Mimo zbliżonej nazwy nie dotyczy on tzw. metody elementów skończonych. Jest to system pozwalający między innymi na zbieranie, archiwizację oraz analizę danych występujących w procesach produkcyjnych.

Podobnie jak przed dwoma tygodniami seminarium odbyło się w dwóch turach. Pierwsza z nich , przeznaczona była dla młodzieży głogowskich szkół technicznych. Wzięli w niej udział uczniowie z Zespołu szkół im. Jana Wyżykowskiego oraz młodzież odbywająca praktyki w Głogowskim Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo, w spotkaniu uczestniczyła także, wraz ze swoim opiekunem, młodzież odbywająca obecnie praktyczne kształcenie w zakładzie firmy SITECH Sp. z o.o. w Polkowicach. Łącznie blisko 80 uczniów i nauczycieli miało okazję zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażanych obecnie w przemyśle, najnowocześniejszych  rozwiązań. Druga część spotkania przeznaczona była dla studentów oraz kadry technicznej zakładów przemysłowych zlokalizowanych w regonie Głogowa.  Liczny udział przedstawicieli przemysłu świadczy o tym , że w regionie istnieje duże zainteresowanie nowoczesnymi możliwościami modernizacji linii przemysłowych i sterowania procesami produkcyjnymi.

Warto tu podkreślić, że seminarium, było  kolejną okazją do spotkania się  na terenie uczelni studentów, uczniów i pracowników lokalnych zakładów pracy z najnowszymi technikami badań i  pomiarów, prowadzonymi przez fachowców operujących najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem renomowanych firm. Innymi słowy, spotkanie to, dało kolejną możliwość poszerzenia własnych horyzontów oraz stawiania nowych celów w budowaniu własnej przyszłości.

dr inż. Paweł Modzel Dyrektor Instytutu Politechnicznego