Zajęcia praktyczne w Zakładzie Karnym w Głogowie

W dniu 13 grudnia, studenci II roku pedagogiki odbyli wycieczkę do Zakładu Karnego w Głogowie w ramach zajęć z pedagogiki resocjalizacyjnej. Celem wycieczki było zapoznanie studentów ze strukturą zakładu karnego, organizacją procesu wykonywania kary pozbawienia wolności, realizowanymi programami w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych, współpracą ze środowiskiem lokalnym oraz specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone były przez kierownika penitencjarnego, Pana por. Marcina Szczepańskiego oraz opiekuna grupy dr Emilię Sokołowską. Dziękujemy Panu Dyrektorowi ppłk Andrzejowi Zalewskiemu za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na terenie zakładu.