Konferencja ,,Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”

Konferencja Metodyczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Miejski Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie organizują w dniu 26 marca 2012 roku konferencję na temat: „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”.
Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat redukowania zakresu i skutków przestępczości oraz rozstrzygnięcia dylematów związanych z pracą resocjalizacyjną w instytucjach i środowisku otwartym.
Konferencja ma charakter warsztatowy i skierowana jest m.in. do nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i socjalnych, funkcjonariuszy policji, studentów oraz innych osób
i instytucji zainteresowanych tematyką resocjalizacyjną. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

Program Konferencji

9.30-9.45 – Otwarcie konferencji.

9.45-10.00 – „Praktyczne aspekty pracy kuratorów sądowych w procesie resocjalizacji sprawców przestępstw” – mgr Ewelina Wojtera – kurator specjalista delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

10.00-12.30 – „Dziecko w cyberprzestrzeni – zjawisko, interakcje i konsekwencje społeczne” – prof. dr hab. M. Jędrzejko/warsztaty o marihuanie.

12.30-12.45 – Przerwa kawowa.

12.45-13.05 – „Psychologia kliniczna a resocjalizacja – przemiany paradygmatu i praktyki” – dr Jerzy Herberger.

13.05-14.45 – Wystąpienia kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Głogowie oraz dyrektorów: Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie i Zakładu Karnego w Głogowie.

14.45-15.00 – Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów.

Karta zgłoszenia uczestnictwa – pobierz [docx]
Karta zgłoszenia uczestnictwa – pobierz [pdf]