Kryształowe jabłko i inne bajki

“Kryształowe jabłko i inne bajki. Opowieści terapeutyczne inspirowane życiem i twórczością Władysława Broniewskiego” pod red. S. Lisewskiej zostały wydane w ramach zadania publicznego dotowanego przez Gminę Miejską Głogów, zrealizowanego wspólnie z Głogowskim Stowarzyszeniem “Otwarte Drzwi”. Autorkami poszczególnych bajek są studentki kierunku pedagogika PWSZ w Głogowie.

“Praca składa się z kilkudziesięciu bajek i opowieści zebranych w czterech częściach. Bajki prezentują różny stopień świadomości i rozumienia świata. Mogą doskonale sprawdzić się i służyć zarówno jako materiał do pracy w świetlicach terapeutycznych, jak i jako materiał poglądowy do zajęć z biblioterapii.”
/ rec. prof. Beaty Frydryczak/

“Publikacja zasługuje na uwagę z kilku powodów (.). Na książkę składają się opowieści terapeutyczne inspirowane życiem i twórczością Władysława Broniewskiego oraz bajka/opowieść wyrosła na gruncie wspomnień Ewy Zawistowskiej – wnuczki poety. Wybór artysty jako inspiracji do powstania tekstów terapeutycznych, wydaje się niezwykle trafny., bowiem w przypadku Broniewskiego ujawnia się rzadko spotykana łączność poetyckiej wrażliwości z dramatem osobistych przeżyć. Takie połączenie jest o tyle istotne w terapii, iż odwołanie do realnego życia poety może być lepiej przyjęte przez niektórych pacjentów niż jedynie do fikcji literackiej.”
/rec. dr Edyty Rudolf/