Kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Zapraszamy na kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używania AED, pierwszej pomocy dzieciom oraz dodatkowej pomocy poszkodowanym, który odbędzie się na terenie naszej uczelni. Organizowany jest przez Centrum Szkolenia Pierwszej Pomocy w Głogowie. 

Termin: 22.05 oraz 24.05.2015r.

Godziny realizacji zajęć: 10:00-18:00

Cena promocyjna dla studentów oraz pracowników PWSZ 100zł !

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w formie tradycyjnej w portierni, lub elektronicznie poprzez e-mail bądź też telefonicznie. Płatność przelewem bankowym. 

Przed kursem.

W przypadku zapisów w formie tradycyjnej, po dokonaniu przez Państwa płatności za dana formę edukacji, otrzymacie potwiedzenie rezerwacji miejsca na kursie poprzez wiadomość sms. (w przypadku zapisów telefonicznych lub e-mailowych, podamy w wiadomości zwrotnej szczegóły). Kolejno otrzymają Państwo na swój adres e-mail książkę w formacie pdf, z której treścią należy się zapoznać (zamiennik wykładów). Najpóźniej na tydzień przed szkoleniem podamy wam telefonicznie, szczegóły organizacyjne. 

Kurs.

Przyjeżdżamy na kurs, podczas którego, poczynając od prezentacji instruktora, realizujemy ćwiczenia, które są na bierząco oceniane. Kurs nie polega na czasie, a jakości, dlatego też, uczymy metodą “Step by step” (jeżeli kursant rozumie określone algorytmy i poprawnie wykonuje ćwiczenia, to dopiero wtedy przechodzimy do następnego etapu). Następnym elementem jest czas na zadawanie pytań, przez kursantów, a po nich przechodzimy do egzaminu pisemnego w formie testu. Aby zaliczyć go, należy mieć 70% prawidłowych odpowiedzi. Po ukończeniu kursu nadajemy Państwu tytuł Ratownika Pierwszej Pomocy oraz wydajemy imienne międzynarodowe certyfikaty. 

Oto program naszego kursu:

– używanie barier ochronnych

– Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

osoby dorosłej

– RKO dziecka

– RKO niemowlęcia

– AED automatyczna defibrylacja

-scenariusz ratowniczy

– przełożenie

– pozycja boczna

– tamowanie krwotoków

– postępowanie przy zadławieniach u osoby dorosłej

– postępowanie przy zadławieniach u dziecka

– postępowanie przy zadławieniach u niemowlęcia

– podstawowa ocena urazowa

– opatrywanie zranień

– usztywnianie złamań i zwichnięć kończyn górnych

– usztywnianie złamań i zwichnięć kończyn dolnych

– podstawowa ocena nagłego zachorowania

– wydobywanie poszkodowanego z pojazdu 

ZAPISY PRZYJMUJEMY NA ADRES E-MAIL:

pierwsza.pomoc.glogow@gmail.com

a także telefonicznie: 727 919 479 

*potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie płatności.

Do pobrania aplikacja kandydata na kurs w PWSZ – POBIERZ