Nagroda Ministra dla Rektora PWSZ w Głogowie

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dr Katarzyna Rusak otrzymała Nagrodę Indywidualną  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ten sposób Minister Lena Kolarska-Bobińska doceniła dr Katarzynę Rusak za dotychczasowe osiągnięcia w kierowaniu uczelnią.
„(…) proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla zaangażowania Jej Magnificencji
w działalność organizacyjną na rzecz Szkoły w roku akademickim 2013/2014”
– czytamy w liście informującym
o przyznaniu nagrody podpisanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   

Serdecznie gratulujemy !!!