Porozumienie między uczelniami

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dr Katarzyna Rusak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy obiema Uczelniami. Zachowując swoją autonomię i niezależność, strony porozumienia deklarują wspólne działania w sferze dydaktycznej i w zakresie praktyki gospodarczej.

Obie Uczelnie będą mogły wykorzystywać wzajemne doświadczenia, szczególnie innowacje dydaktyczne, realizować wspólne inicjatywy szkoleniowo-dydaktyczne, m.in. studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty oraz przedsięwzięcia kierowane do uczniów szkół średnich i gimnazjalnych. Ponadto Uczelnie będą opracowywać wzajemnie zgodne programy kształcenia, wspierać i umożliwiać absolwentom PWSZ w Głogowie dalsze kształcenie na studiach II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznych we Wrocławiu. Porozumienie dotyczy także wspólnego realizowania przedsięwziąć na zlecenie podmiotów gospodarczych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzajemnego wspierania studentów w odbywaniu praktyk zawodowych oraz współpracy Akademickich Biur Karier obu Uczelni i śledzenia karier studentów.