Odkrywamy sekrety średniowiecznego rzemiosła ze studentami kulturoznawstwa

Zapraszamy za tydzień 23 maja na Dzień Kulturoznawcy. W programie oprócz serii wykładów dotyczących średniowiecza, na terenie Uczelni (boisko) odbywać się będą rekonstrukcje historyczne – impreza plenerowa, podczas której zostaniemy zabrani w podróż w czasie do wieków średnich i odkryjemy tajemnice średniowiecznego rzemiosła. Specjalnie na tę okazję zostało zaproszonych kilka grup rekonstrukcyjnych, które zaprezntują m.in. teatr jarmarczny, obyczaje rycerskie i rzemiosło. Odbywać się będą również pokazy walk wojów wczesnośredniowiecznych i rycerzy. Całość koordynuje studentka III roku kulturoznawstwa – Joanna Łuczyńska. Wszystko rozpocznie się tuż po części wykładowej i potrwa do godz. 18:00. Szczegółowy program na plakacie.

Na część wykładową zapraszamy już od rana w godzinach od 9:30 do 12:00 do Auli 012 w budynku B. W programie 20-minutowe wystąpienia:

– Joanna Łuczyńska (studentka)  “Rekonstrukcje historyczne jako atrakcja turystyczna”
– prof. dr hab. Beata Frydryczak “Pamięć w krajobraz wpisana”
– dr Krzysztof Czapla “Socjotopografia średniowiecznej Europy”
– dr Ewa Czaińska “Gospodarka średniowiecznej Europy”
– mgr Dariusz Czaja (TZG) “Broń wczesnośredniowiecznych wojów na przykładzie bitwy o Głogowów w 1109 r.”
–  Witold Łuczyński – Mistrz Witold (Grupa Cives Glogoviae 1253) – wykład średniowiecznej arytmetyki

Jednocześnie na I piętrze w budynku B studenci III roku kulturoznawstwa otwieraję tzw. pokoje kulturoznawcy (do godz. 14:00), gdzie prezentować będą dziedziny związane ze swoim kierunkiem studiów: literatura i dziennikarstwo, antropologia kulturowa, turystyka i geografia, film i nowe media oraz logika i filozofia. Koordynatorem tego projektu jest studentka – Anna Kaczor.

Imprezę swoim patronatem objęli Prezydent Miasta Głogowa Jan Zubowski oraz Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz. Partnerami organizacyjnymi są Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Głogowskie Forum Historyczne. Do udziału zaprosilismy również absolwentki PWSZ w Głogowie, które zaprezntują swoją autorską biżuterię ceramiczną i rękodzieło artystyczne (10:00-18:00).

Na miejscu przewidujemy również stoiska gastronomiczne. Przy sprzyjającej pogodzie będzie można spędzić fantastycznje popołudnie w zupełnie innym wymiarze. Zapraszamy wszystkich, zabierzcie przyjaciół i koce, wygodnie rozlokujcie się na trawniku przy PWSZ – dobra zabawa gwarntowana. 

Plakat – Pobierz