Ogłoszenie Rektora

Dnia 24 stycznia o godzinie 10.30 w sali nr 7 zwołuję pierwsze spotkanie Uczelnianej Komisji Wyborczej kadencji 2013-2017 wybranej przez Senat PWSZ w Głogowie.

 

Rektor PWSZ w Głogowie
prof. Stanisław Czaja