Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Arteterapia w edukacji i biznesie”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Arteterapia w edukacji i biznesie”

19 maja 2012 r. w WSH im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie odbędzie się konferencja, której współorganizatorem jest PWSZ w Głogowie. Konferencja adresowana jest do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych i poradni specjalistycznych, a także do studentów i absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Serdecznie zapraszmy w imieniu prelegentów z naszej uczelni.

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

w LESZNIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

w GŁOGOWIE

 

STOWARZYSZENIE ARTETERAPEUTÓW POLSKICH

„KAJROS”

 

zapraszają

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Arteterapia w edukacji i biznesie

 

organizowaną 19 maja 2012 r.

w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

 

Oferta placówek edukacyjnych, w tym placówek specjalnych czy opiekuńczo-wychowawczych powinna zawierać winny być propozycje działań służących wykorzystywaniu spontanicznej ekspresji czy twórczego potencjału dla poprawy jakości życia.

W ofercie takiej niewątpliwie powinna znaleźć się arteterapia wykorzystująca proces tworzenia w szeroko pojętej edukacji, także edukacji człowieka dorosłego. 
     Celem organizatorów konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących upowszechniania działań terapeutyczno-artystycznych rozwijających twórcze możliwości człowieka. 
Konferencja adresowana jest do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych i poradni specjalistycznych, a także do studentów i absolwentów studiów licencjackich 
i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.
Prelegentami podczas Konferencji ARTETERAPIA W EDUKACJI I BIZNESIE  są specjaliści, praktycy i teoretycy tej dyscypliny.

 

Komitet Naukowy

Prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki (WSH Leszno, WSE UAM Poznań)

Prof. PWSZ dr hab. Stanisław Czaja (PWSZ Głogów)

Prof. PWSZ dr hab. Wita Szulc (Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”; PWSZ Legnica)

Prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski (WSE UAM Poznań)

Prof. WSH dr hab. Marian Marcinkowski (WSH Leszno)

Doc. dr Anna Bartkowiak (WSH Leszno)

Dr Beata Skwarek ( PWSZ Głogów)

Dr Anita Stefańska (WPA UAM Kalisz, PWSZ Głogów)

 

Komitet Organizacyjny

 Doc. dr Anna Bartkowiak

Dr Beata Skwarek

Dr Anita Stefańska

Mgr Violetta Marcinkowska

  

PROGRAM KONFERENCJI:

 

9.00  Otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki, prof. dr hab. Stanisław Czaja

9.15-9.45  Wykład inauguracyjny: ARTETERAPIA DLA WSZYSTKICH, CZYLI DLA KOGO? 
– 
prof. dr hab. Wita Szulc (PWSZ w Legnicy)

 

9.45-10.10 KREATYWNA AKTYWNOŚĆ SŁOWNA JAKO SPOSÓB ZASPAKAJANIA POTRZEB EMOCJONALNYCH CZŁOWIEKA DOROSŁEGO I INSPIRACJA DO SAMOROZWOJU 
– 
mgr Katarzyna Szeliga (Zarząd „KAJROS”, autorka książek edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z zakresu bajkoterapii, Bydgoszcz)

10.10-10.35 ARTETERAPIA – NARZĘDZIE KOMUNIKOWANIA BIZNESU 
– mgr Agnieszka Nadstawna (Partner Zarządzający w firmie Latawiec Partner Event & Training, event manager i trener rozwoju osobistego – arteterapeuta, Warszawa)

10.35-11.00 ARTETERAPIA I ARTYSTYCZNE DZIAŁANIA INTERDYSCYPLINARNE 
W PLACÓWCE LECZNICZEJ 
– 
mgr Ireneusz Lesicki, mg Dorota Lesicka, mgr Ewa Lisowska, mgr Małgorzata Głowacka (Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Poznaniu Kiekrzu – arteterapeuci, pedagodzy)

11.00-11.25 WARSZTAT ARTYSTYCZNY W PRAKTYCE PEDAGOGA -ARTETERAPEUTY 
– 
dr Adam Olejniczak  (PWSZ Głogów)

11.25-12.00 – przerwa

12.00-12.25 Prezentacja warsztatu: ARTETERAPIA DLA BIZNESU 
– mgr Agnieszka Nadstawna      

12.25-12.50 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH PEGAGOGA – PROGRAMY ARTETERAPEUTYCZNE DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 
–  
dr Beata Skwarek, mgr Renata Milczanowska  (PWSZ Głogów)

12.50-13.15 ARTETERAPIA W BADANIACH JAKOŚCIOWYCH  PEDAGOGA  
– 
mgr Ewa Johnnson (WPA w Kaliszu UAM)

13.15-13.40 ARTETERAPIA W EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ 
– mgr Violetta Marcinkowska (Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Głogowie, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie)

13.40-14.05 ARTETERAPIA W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
– 
dr Anita Stefańska (WPA UAM w Kaliszu, PWSZ Głogów), dr Marta Holeksa (WSHiD 
w Poznaniu)

14.05 –14.30 Dyskusja i podsumowanie obrad

 

 Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane potwierdzeniem udziału w konferencji mogą otrzymać  stosowne zaświadczenia (certyfikaty), za które opłata (pobierana na miejscu) wynosi dla studentów: 10 złotych, dla pozostałych osób: 30 złotych.

Szczegółowy program do pobrania tu 

 Kontakt 

dr Anita Stefańska

e-mail: anitastefanska@o2.pl

tel. 693650188 

www.wsh-leszno.pl/arte