Organizacja pracy dziekanatu

  • wizyty studentów są ograniczone do niezbędnego minimum, obsługę realizujemy przede wszystkim w   sposób zdalny
  • obsługę administracyjną studentów prowadzimy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W przypadku konieczności przesłania dokumentacji, przyjmujemy  za wystarczające uwierzytelnienie wykorzystanie adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej. W przypadku konieczności złożenia oryginału dokumentu, przyjmujemy  dokumenty podpisane podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym lub przesłanie dokumentów Pocztą Polską
  • strefa dla studentów jest  oddzielona od strefy biurowej dodatkową przesłoną ochronną  z pleksi, z możliwością przekazania dokumentów. Stanowisko jest wyposażone w pojemniki na dokumenty, dokumenty przekazywane do dziekanatu  są  dezynfekowane lub poddane kwarantannie, środki piśmiennicze są  dezynfekowane po każdym użyciu
  • wymagane jest zachowanie zalecanej przepisami odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu, na określonym metrażu, jak również przed dziekanatem.

W dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba, poza pracownikami Uczelni!

  • udostępniamy  płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów
  • wymagane jest zasłanianie ust i nosa, przez studentów oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych
  •  zaleca się telefoniczne umówienie  dla uniknięcia kolejek i gromadzenia;