Podsumowanie spotkania ” Głogów moje miasto, czyli jak zwiększyć dochody miasta i przyciągnąć inwestorów lub turystów”.

Dnia 24 stycznia 2012 roku studenci kierunku Ekonomia specjalizacji menadżer w administracji publicznej zaprezentowali wąskiej liczbie publiczności swoje prace na ww. temat . Głównymi elementami prac była poruszana problematyka turystyki, kultury w mieście, budownictwo oraz dialog społeczny pomiędzy mieszkańcami przedsiębiorstwami, studentami a włodarzami miasta.Studenci studiów dziennych: Piotr Brodakowski, Jarosław Koreń, Patrycja Nieśpielak, Adrian Czarnota, Anna Kurek, Jakub Jagiełło, Marek Szewczyk, Dominik Gadziemczyk, Mateusz Aleksandrowicz zajęli się tymi obszarami, których według nich nie ma albo nie widać na terenie Głogowa. Również braki komunikacyjne czy niedostosowanie miasta dla osób niepełnosprawnych było tematem prezentacji. Głogowska młodzież pokazała, że zależy im na rozwoju miasta. Może ich spojrzenie nie jest takie, jakie by sobie życzyli włodarze oraz przedsiębiorcy, ale od czegoś należy zacząć.

  Co omówili studenci