Przedstawiciele spółek Gminy na Konferencji Naukowej w PWSZ w Głogowie

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na organizowaną przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i Prezydenta Miasta Głogowa, Konferencję Naukową na temat:

Samorządowe usługi publiczne w Głogowie – dziś i perspektywy na jutro,

podczas której referentami będą m.in. przedstawiciele spółek Gminy.

Termin konferencji: 15 maja 2013 r., godz. od 10:00 do 15:00.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, aula A 109

9.00

Recepcja i rejestrowanie Gości

 

10.00

Rozpoczęcie Konferencji i przywitanie Gości

Antoni Jeżowski

10.15

Słowo wprowadzające

Prof. Stanisław Czaja
– Rektor PWSZ

10.30

Branża wodociągowo-kanalizacyjna w polsce – kierunki zmian
na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie

Anna Ferenc-Starczewska, Małgorzata Hawro

10.50

Wprowadzenie opłat za ścieki opadowe i roztopowe na przykładzie miasta Głogowa

Jacek Dziubek,
Leszek Rybak

11.10

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach – nowe rozwiązania, szanse i zagrożenia dla firm i samorządów

Daniel Stawecki

11.30

Ocena kondycji ekonomicznej spółki na podstawie analizy finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Głogowie w latach 2009-2011

Robert Grodecki,
Henryk Woźniak

11.50

Przerwa

 

12.20

Analiza porównawcza kosztów ogrzewania budynków TBS w Głogowie

Przemysław Bożek, Czesław Cichoń

12.40

Funkcjonowanie zakładu gospodarki mieszkaniowej w Głogowie i dalszy jego rozwój w obecnej sytuacji rynkowej

Ireneusz Przybylski

13.00

Bilansowanie kosztów i przychodów w działalności spółki z udziałem Gminy Miejskiej Głogów realizującej usługi w zakresie sportu i rekreacji
na przykładzie Chrobry Głogów S.A. w latach 2011-2012

Zbigniew Leszko, Agnieszka Staszuk

13.20

Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Radosław Pobol, Mirosław Strzęciwilk

13.40

Społeczno – ekonomiczna gra symulacyjna “Andia” jako atrakcyjna forma edukacji młodzieży

Janusz Zagórski
– Klub Biznesu

14.00

Nowa edukacja ekonomiczna

Dariusz Brzozowiec
– Klub Biznesu

14.20

Krótka dyskusja i podsumowanie Koferencji

Antoni Jeżowski

14.30

Zakończenie Konferencji

 

Kontakt w sprawie konferencji – tel. 76 832 04 34, a.meczynska@pwsz.glogow.plW recepcji Konferencji będzie do nabycia książka pt. „Samorządowe usługi publiczne w Głogowie
– dziś i perspektywy na jutro” zawierająca pełne opracowania będące przedmiotem prezentacji.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

Program do pobrania – Pobierz
Plakat do pobrania – Pobierz