PWSZ w Głogowie najlepsza na Dolnym Śląsku!

PWSZ w Głogowie po raz drugi znalazła się w gronie 15 uczelni zawodowych z całej Polski, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie. Jednocześnie jest najlepszą pod tym względem uczelnią zawodową na Dolnym Śląsku. Nagrodą za takie wyniki jest 1 mln zł w ramach projektu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, realizowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych – które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

W konkursie DID uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Są to: względny wskaźnik bezrobocia oraz zarobków wśród absolwentów studiów I stopnia. To pozwala zobaczyć, jak zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową i materialną absolwenta. Kolejnym warunkiem jest posiadanie tylko pozytywnych ocen jakości kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2015-202.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie także w ubiegłym roku uzyskała bardzo dobre wyniki, dzięki czemu również rok temu otrzymała premię finansową zwiększającą subwencję o dodatkowy milion złotych.