Spotkanie laureatów

Autorzy najlepszych prac inżynierskich powstałych w roku akademickim 2019/2020 oraz ich promotorzy otrzymali nagrody w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Kameralna uroczystość odbyła się dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Pod względem znaczenia tematyki i przyjętych rozwiązań dla przemysłu, najwyżej oceniona została praca inż. Bartosza Piotrowskiego pt.: „Zastosowanie stanowiska ze sterownikiem PLC do integracji trzech modułów firmy Micro w celu stworzenia modeli linii produkcyjnej” przygotowana pod opieką promotora, dra inż. Ryszarda Janasa. Kolejne miejsca i wyróżnienia otrzymali: inż. Marcel Michalczak za pracę pt.: “Projektowanie automatu wydającego produkty sterowanego mikrokontrolerem Arduino” (promotor dr inż. Marcel Luzar), inż. Patryk Jagustyn za pracę  pt.: „Praca sterowników serii Simatic S1500 w sieci z wykorzystaniem oprogramowania TIA Portal” oraz inż. Łukasz Prokop na pracę pt.: „Monitoring i sterowanie mikroklimatem w rozdzielni sterowniczej przenośnika taśmowego” (promotor dr inż. Szymon Biernat).

Gratuluję laureatom umiejętności i wiedzy. Poziom prac konkursowych jak zawsze był bardzo wysoki, co jest kolejnym dowodem na to, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie kształci specjalistów w swoich dziedzinach. Gratuluję Uczelni wspaniałych studentów i absolwentów oraz kadry dydaktycznej, która  w sposób profesjonalny kształtuje tych młodych ludzi – powiedział podczas wręczania nagród wiceprezes LSSE Przemysław Bożek.

Absolwenci studiów inżynierskich w PWSZ w Głogowie po raz trzeci już wzięli udział w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa”. Prace zgłoszone na poszczególne edycja konkursu każdorazowo były wysoko oceniane przez komisję.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział: z ramienia uczelni – Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel, ze strony organizatora konkursu – wiceprezes LSSE Przemysław Bożek oraz dyrektor departamentu  Przedsiębiorczości i innowacji Bernadetta Brożyna.