Sprostowanie do komunikatu dotyczącego Konferencji Metodycznej

 Sprostowanie do komunikatu dotyczącego Konferencji Metodycznej organizowanej w dniu 26 marca 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Sprostowanie dotyczy zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień
w Głogowie na Miejskie Centrum Wspierania Rodziny oraz współorganizatorów.

 Konferencja organizowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Głogowie, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, Starostwo Powiatowe
w Głogowie oraz Urząd Miasta w Głogowie

 Tematem przewodnim konferencji jest „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”. Konferencja ma charakter warsztatowy i skierowana jest m.in. do nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i socjalnych, funkcjonariuszy policji, studentów oraz innych osób i instytucji zainteresowanych tematyką resocjalizacyjną. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Z uwagi na duże zainteresowanie, organizatorzy konferencji informują, iż w dniu 7 marca 2012r. o godz. 8.00 zostanie wstrzymana rejestracja zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału
w konferencji. 

 

 

Aktualny program konferencji

 

9.30-9.45 – Otwarcie konferencji,

– Rektor PWSZ w Głogowie – prof.nz. dr hab. Stanisław Czaja;

– Prezydent Miasta Głogowa – Jan Zubowski;

– Starosta Powiatu Głogowskiego – Rafael Rokaszewicz;

9.45 -10.05 –  „Praktyczne aspekty pracy kuratorów sądowych w procesie resocjalizacji sprawców przestępstw” – mgr Ewelina Wojtera – kurator specjalista delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

10.05-12.30 – „Dziecko w cyberprzestrzeni – zjawisko, interakcje i konsekwencje społeczne” – prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko – warsztaty o marihuanie.

12.30-12.45 – przerwa kawowa

12.45-13.05  –Psychologia kliniczna a resocjalizacja – przemiany paradygmatu i praktyki” – dr Jerzy Herberger – starszy wykładowca PWSZ w Głogowie.

13.05-13.25 – „Rola rodzinnego kuratora sądowego w pracy z nieletnim i rodziną” – mgr Lucyna Tatarata – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

13.25-13.45 – „Zakład poprawczy – demoralizacja, czy resocjalizacja nieletnich?” – mgr Marian Chudziński – dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.

13.45-14.05 – „Środki probacji w kurateli dla dorosłych” – mgr Agnieszka Hejmej – kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych.

14.05-14.25 – „Resocjalizacja w warunkach zakładu karnego na przykładzie Zakładu Karnego
w Głogowie
” – płk. Ryszard Kędzia – dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie.

14.30-15.00 – Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów.