Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Automatyka i Robotyka II i III roku, przystąpili do egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i uzyskali świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Automatyka i Robotyka II i III roku, przystąpili do egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i uzyskali świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV.

Egzamin przed Państwową Komisją powoduje ogromny stres.  Dzięki uczestnictwu w kursie prowadzonym przez mgr inż. Elżbietę Banaczyk, była to prawdziwa przyjemność. Zdobyliśmy gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do uzyskania uprawnień.

Egzamin odbył się 30 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, tuż przed egzaminem, wygłosił 1,5 godzinny wykład przekazując nam wiedzę na temat prawa energetycznego oraz przepisów dotyczących prawidłowej i bezpiecznej pracy na stanowisku inżyniera.

Wymiana przewodu lub bezpiecznika, to przecież nic takiego. Każdy z nas mógłby powiedzieć, że nie trzeba być elektrykiem, aby takie czynności wykonać. Ale od fachowości ich wykonania zależy nasze i innych bezpieczeństwo, a nawet życie. Dlatego wymagane są uprawnienia elektryczne. Obowiązek taki wynika z ustawy Prawo Energetyczne, art. 54 pkt 1 i 2 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Ceremonia wręczania uprawnień odbyła się 14 czerwca 2012 r. Świadectwa kwalifikacyjne otrzymaliśmy ( 26 studentów) z rąk Pani Prorektor Uczelni – dr inż. Katarzyny Pantoł, Pana Dyrektora Instytutu Politechnicznego dr Krzysztofa Czapli oraz wykładowcy mgr inż. Elżbiety Banaczyk .

Michał Piwowarczyk