Szkolenie Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 30 października od godz. 10:00 w Auli 012B
Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu
organizuje spotkanie szkoleniowe.
Program w załączeniu. POBIERZ.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.