Wizyta Starosty Powiatu Szprewa-Nysa w Głogowie

Dzięki podpisanym porozumieniom o partnerstwie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Głogowie, Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji Grupy Sparkasse
z Frankfurtu nad Odrą i Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie –
w miesiącu styczniu 2013, podczas Targów Rzemiosła w Cottbus doszło do spotkania władz samorządowych Powiatu Szprewa-Nysa oraz Powiatu Głogowskiego.

Dnia 19 września 2013 na zaproszenie Starosty Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza przyjechał z wizytą Starosta Powiatu Szprewa-Nysa Harald Altenkrüger. Delegacji niemieckiej towarzyszyli przedstawiciele instytucji gospodarczych m.in. Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rzemieślniczej, dyrekcji Targów Cottbus i Biura Kooperacji Polsko-Niemieckiej Grupy Sparkasse. Podczas wizyty delegacja odwiedziła KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów, Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej oraz spotkała się z władzami miasta Głogowa. O godzinie 15 00 goście spotkali się z przedstawicielami głogowskich przedsiębiorców oraz władzami Uczelni na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Powiat Szprewa-Nysa znajduje się tuż za granicą z Niemcami w kraju związkowym Brandenburgia a siedziba powiatu znajduje się w przygranicznej miejscowości Forst. Powiat zamieszkuje blisko 130 tys. mieszkańców. W Dolnych Łużycach zamieszkuje  etniczna ludność słowiańska Serbołużyczanie stanowiące ok 10% wszystkich mieszkańców powiatu. Obok licznych atrakcji turystycznych, szczególnie znany jest spływ łodziami po Spreewaldzie nazywanej  Wenecją Łużycką. Powiat Szprewa-Nysa stawia na rozwój i nowoczesność rozbudowując coraz to większe centra rozwoju przemysłowego i parki technologiczne oraz tak samo jak region Powiatu Głogowskiego boryka się z problemami ekologicznymi. Wspólne problemy zbliżyły do siebie Starostów, którzy rozmawiali między innymi 
o wzajemnej współpracy  w zakresie ochrony środowiska, oświaty i kształcenia praktycznego. Spotkanie niemieckich przedstawicieli instytucji rynkowych z głogowskimi przedsiębiorcami może przyczynić się do bliższej współpracy oraz ożywienia kontaktów gospodarczych, handlowych oraz wzajemnej wymiany.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedną z najmłodszych uczelni w Polsce. Studenci kształcą się w trzech instytutach: ekonomicznym, humanistycznym oraz politechnicznym. Projekty realizowane pod nadzorem Instytutu Ekonomicznego,  który kształci studentów na kierunku ekonomia w specjalnościach: rachunkowość, menadżer administracji publicznej oraz przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe.

Fundacja Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Głogowie ma za cel wspieranie działalności społecznej, samorządowej, naukowej i oświatowej, rozwoju przedsiębiorczości prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji innowacji, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Grupa Finansowa Sparkasse jest jedną z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie Niemiec a obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych na terenie Niemiec z 50% udziałem w rynku finansowym. Grupa Sparkasse oferuje wszelkiego rodzaju usługi i produkty finansowe ( kredyty, leasing, poręczenia, nieruchomości itd), kierowane dla szerokiego grona odbiorców od osób fizycznych, przez przedsiębiorców, gminy i komuny oraz klientów instytucjonalnych.  Na terenie samych Niemiec działa pond 420 oddziałów Sparkasse a Grupa Sparkasse aktywna jest w wielu krajach Europy. Polsko- Niemieckie Biuro Kooperacji Grupy Sparkasse zostało utworzone w roku 2000, którego celem jest wspieranie aktywności niemieckich klientów grupy Sparkasse na terenie Polski oraz pomocy polskim przedsiębiorcom wybierającym się na rynek niemiecki. Od 1 stycznia 2013 roku działa przedstawicielstwo w Warszawie.