Zajęcia Fakultatywne

W związku z realizacją Projektu “Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” można zapisać się na zajęcia fakultatywne.

Zajęcia fakultatywne składają się na następujących modułów:

– pisanie prac dyplomowych (elementy statystyki)

– sztuka negocjacji i erystyki

– psychologia zachowań

– rekrutacja (techniki i metody rekrutacji)

– poradnictwo z zakresu prawa pracy

– komunikacji interpersonalna

Zapisy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie Biuro Projektu – Budynek A, pokój 004 od godz. 8:00 do 15:00