Zgłoszenia na Bal Absolwenta i Pracownika

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Informujemy, że można już dokonywać wpłat zaliczek na poczet kosztów uczestnictwa w Balu Absolwenta i Pracownika, który odbędzie się 23 maja 2014 r. w restauracji RODOS. Całkowity koszt uczestnictwa w Balu wyniesie ok. 130 zł/os. Zaliczki w kwocie 50 zł/os. należy wpłacać do 15 marca 2014 r. natomiast pozostałą kwotę do 30 kwietnia 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

1)     Absolwenci bez osoby towarzyszącej wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)     Absolwenci z osobą towarzyszącą wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)     Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą, wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)     Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) wpisują:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik, 2 osoby).

Zgłoszenia na Bal oraz wszelkie pytania z tym związane należy kierować na adres rudnik@pwsz.glogow.pl  lub na numer tel. 76 835 35 66 lub 832 04 20