„Edukacja dla Bezpieczeństwa”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Komenda Powiatowa Policji w Głogowie są organizatorami II edycji sympozjum „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, które odbędzie się 13 listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Jego celem jest przekazanie dla młodzieży – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –  wybranych zagadnień prawa oraz pożądanych zachowań, mających służyć ich bezpieczeństwu oraz przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami dotyczącymi m.in. przemocy rówieśniczej, niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą w sieci.

Podczas sympozjum sędzia Anna Maria Wesołowska wygłosi wykład dla młodzieży pt. „Młodzieńczy wybryk
a konsekwencje prawne”.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Głogowa Jan Kazimierz Zubowski, Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz oraz Komendant Powiatowy Policji w Głogowie mł. insp. Krzysztof Sidorowicz.