ALICJA JABŁOŃSKA PO RAZ TRZECI !

Studentka kierunku automatyka i robotyka PWSZ w Głogowie, Alicja Jabłońska, po raz kolejny znalazła się w elitarnym gronie! Jest jedną z trzech osób z Polski, które zostały zaproszone do udziału w IX spotkaniu TOOL FAIR. Międzynarodowe szkolenie odbędzie się na początku listopada w Rumunii i jest finansowane ze środków programu Erasmus+ Młodzież. Jak dowiadujemy się z polskiej strony internetowej projektu: W spotkaniu wezmą udział koordynatorzy oraz liderzy projektów z całej Europy, którzy zaprezentują swoje narzędzia pracy z młodzieżą stosowane podczas działań realizowanych w ramach programuErasmus+Młodzież/„Młodzież w działaniu”. TOOL FAIR będzie laboratorium narzędzi i metod pracy. Poza prezentacją różnorodnych autorskich i innowacyjnych narzędzi uczestnicy będą mieli również okazję popracować wspólnie nad nowymi sposobami pracy podczas projektów młodzieżowych[1].

To kolejny już sukces naszej studentki.