UWAGA Studenci I roku!

Zapraszamy na spotkania organizacyjne dla osób
rozpoczynających w październiku 2016  naukę w PWSZ w Głogowie.
Spotkania odbędą się w dniach 29-30  września 2016 r.
Przypominamy, że w tym dniu  odbędą się także obowiązkowe szkolenia:
BHP i biblioteczne oraz zapisy na zajęcia językowe.

Uwaga !! Studenci niestacjonarni – spotkanie 30 września !!

Informacja dla studentów studiów magisterskich kierunku pedagogika: absolwenci PWSZ w Głogowie nie muszą brać udziału w szkoleniu BHP ani w szkoleniu bibliotecznym, zobowiązani są do przepisania wpisów z obydwu szkoleń

Harmonogram spotkań