Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii, to nowy podręcznik wydany przez Wydawnictwo PWSZ w Głogowie. Wśród autorów wydania jest wykładowca naszej uczelni dr Szymon Biernat.

Podręcznik Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii, którego autorami są prof. Adam W. Bydałek, prof. Andrzej Bydałek oraz dr Szymon Biernat, jest połączeniem formy wykładowej oraz opisu ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu procesów topienia, jakie mają miejsce w procesie wykonywania odlewów. Poruszana w podręczniku tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. zagadnienia termodynamiki procesów, metody rafinowania metali, pomiary w metalurgii.

Końcowym rozdziałem jest zbiór kilkunastu ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do wykonania przez studentów. Część ćwiczeń ma charakter laboratoryjny, do praktycznego wykonania podczas zajęć, a część do samodzielnego przemyślenia. Są również przykłady obliczeniowe. Omówione w pracy przykłady charakteryzują się prostotą, co nie wymaga angażowania drogiego unikatowego sprzętu i aparatury. Opisana metodyka oraz sposób postępowania w poszczególnych procesach mogą być wykorzystane również w przemyśle. Dzięki temu można uzyskać bardzo szybko konieczne informacje. /z recenzji prof. Mariusza Holtzera/

Książka opatrzona została m.in. fotografiami z zajęć oraz wyjazdów dydaktycznych studentów kierunku metalurgia prowadzonych przez PWSZ w Głogowie.

Podręcznik został wydany dzięki sponsorowi – KGHM Polska Miedź S.A. Można go zakupić w Bibliotece Uczelnianej, wpłacając określona kwotę na konto Uczelni. Szczegółowe informacje http://biblioteka.pwsz.glogow.pl/wydawnictwo/publikacje/