Zajęcia dla ZS w Chocianowie

Szkoły ponadgimnazjalne chętnie odwiedzają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. Po raz kolejny gościliśmy uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, dla których zorganizowaliśmy specjalne zajęcia, zgodne z ich zainteresowaniami.  Odwiedziło nas kilkudziesięciu uczniów, którzy podzielili się na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowili uczniowie stawiający pierwsze kroki w kole dziennikarskim. Młodzież chciała jak najwięcej dowiedzieć się o studiach na kierunku Nowe Media oraz o pracy w mediach. W czasie kilkugodzinnego pobytu na uczelni wzięli oni udział w warsztatach dziennikarskich, które poprowadziła mgr Urszula Drozd, spotkali się z rzecznikiem uczelni, mgr Anną Włodarczyk, która opowiedziała im o studiach, studentach i zaprezentowała realizowane w ramach kierunku Nowe Media projekty. Ich pobyt zakończył się w uczelnianej bibliotece, gdzie mgr Sylwia Myśliwiec oraz mgr Anna Dębińska poprowadziły lekcję korzystania z zasobów cyfrowych bibliotek.
W drugiej grupie uczniów przeważali tegoroczni maturzyści, dla których mgr inż. Bogusław Merdas poprowadził zajęcia z matematyki – pomógł usystematyzować wiedzę, powtórzył trudny materiał i wraz z uczniami rozwiązał wiele zadań. Wcześniej też uczestniczyli w blisko godzinnej prezentacji w pracowni automatyki.

Uczniowie spędzili w PWSZ w Głogowie kilka bardzo intensywnych godzin. Zajęcia bardzo im się podobały. z Głogowa wyjechali z mnóstwem wrażeń.

 Zapraszamy do Galerii zdjęć