Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 1 – Program stypendialny dla kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Wniosek studenta o udział w Projekcie  należy złożyć w Biurze Projektów  (bud. A, pokój 119)
w terminie do 21.11.2018 r. do godz. 12.30.

Załączniki:
– Regulamin rekrutacji do zadania 1
– Deklaracja o dobrowolnym przystąpieniu do udziału w projekcie
– Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O SPEŁNIENIU  KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS
– WNIOSEK STUDENTA O UDZIAŁ w Zadaniu 1