Prawo

Statut PWSZ

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dn. 24.04.20 (ze zmianami)

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dn. 21.02.20 (tekst jednolity)

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dn. 28.06.19 (tekst jednolity)

UCHWAŁA NR 118/XXII/20 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przyjętego uchwałą Senatu nr 93/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie [pobierz]
UCHWAŁA NR 198/XXXVI/17
 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie [pobierz]
UCHWAŁA NR 22/III/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie [pobierz]

Regulaminy

Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz w sprawie innych opłat w roku akademickim 2018/2019 
 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów
 Regulamin Biblioteki Uczelnianej
 Regulamin internetowej sieci radiowej WI-FI
Zarządzenie nr 94/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 03.12.2007 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich
Uchwała Nr 39/VII/2018 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne