Sympozjum “Edukacja dla bezpieczeństwa”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w dniu 8 stycznia 2013r. zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem na sympozjum „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, którego celem jest przedstawienie dla młodzieży elementów prawa i pożądanych zachowań, mających służyć ich bezpieczeństwu i przygotować ich do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami dotyczącymi m.in. przemocy rówieśniczej, niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą w sieci, jak również zagrożeniami cywilizacyjnymi dotyczącymi różnych sytuacji kryzysowych.Patronat nad powyższym przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz oraz Komendant Powiatowy Policji w Głogowie mł.insp. Krzysztof Sidorowicz.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Uczelni: PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów lub na adres e-mail j.cichla@pwsz.glogow.pl do dnia 15 grudnia 2012roku

Program seminarium – pobierz