W naszej Uczelni odbyło się zebranie Głogowskiego Terenowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim także studenci Instytutu Politechnicznego. Podczas spotkania prezes Koła – mgr inż. Waldemar Gabryś przedstawił główne kierunki, w jakich Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność. Łączą one w sobie rozwój zawodowy z szeroko rozumianą integracją środowiska zawodowego zajmującego się różnymi dziedzinami techniki. Bardzo istotnym działaniem jest także wzajemna pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień technicznych w oparciu o wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe członków Stowarzyszenia. Organizacja działa także na rzecz wzajemnego wspieranie się w sprawach dotyczących kariery zawodowej oraz opieki nad osobami, które zakończyły swą pracę zawodową.
Mgr inż. Gabryś zachęcił też studentów PWSZ w Głogowie do zainteresowania się możliwością założenia na uczelni Sekcji SIMP i połączenia jej z działalnością w Kołach Naukowych.

 

                                                                                 fot. – mgr inż.  Krzysztof Aleksandrowicz

Spotkanie było także okazją do przedstawienia obecnej sytuacji Uczelni i wyzwań, jakie przed nią stoją, o czym
mówił dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Paweł Modzel. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziła informacja
o możliwości podjęcia studiów w formie elastycznej, które pozwolą na łączenie nauki z innymi formami aktywności
(np. zawodowej).

Duże zainteresowanie, zarówno studentów jak i doświadczonych inżynierów biorących udział w spotkaniu, wzbudził pokaz działania mobilnego robota do inspekcji rurociągów. Prezentacji dokonali dwaj doktoranci z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie: mgr inż. Michał Ciszewski i mgr inż. Michał Wacławski. Zaprojektowane i wykonane przez nich urządzenie powstawało pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariusza Giergiela, będącego wykładowcą w krakowskiej AGH oraz w PWSZ w Głogowie. O dużym zainteresowaniu prezentacją mogą świadczyć liczne i dociekliwe pytania kierowane do konstruktorów.

Na podsumowanie zebrania wiceprezes koła mgr inż. Krzysztof Aleksandrowicz przedstawił i omówił cele konkursów organizowanych pod patronatem SIMP. Są one kierowane do najlepszych techników mechaników – absolwentów szkół średnich oraz dotyczą najlepszych inżynierskich prac dyplomowych dla absolwentów Szkół Wyższych o profilu technicznym. Ich celem jest wyłonienie nowych, utalentowanych adeptów kierunków technicznych i docenienie ich wysiłku włożonego w przygotowanie zawodowe, jakiego dokonali.

Obecnie trwają prace, które być może pozwolą tegorocznym absolwentom PWSZ w Głogowie wystartować w nowej, regionalnej edycji konkursu.