Uwaga studenci !

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – mieszkające na terenie Powiatu Głogowskiego, mogą ubiegać się środki na sfinansowanie nauki. Pomoc przyznawana jest w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie i przewiduje kilka form pomocy finansowej.
Wnioski należy składać w PCPR do 30 września. Szczegóły w załączniku.